W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl szkoleń z prawa medycznego “Kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego”. Przejechaliśmy 1000 km, odwiedziliśmy 3 miasta w 3 różnych województwach, wygłosiliśmy łącznie 19 prelekcji, w których przez ok. 21 godzin omawialiśmy tematykę związaną z kontrolą podmiotów medycznych przez NFZ i Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawialiśmy o problemach poszczególnych świadczeniodawców, radziliśmy jak zachować się w określonych sytuacjach, a przede wszystkim słuchaliśmy z czym spotykają się osoby pracujące w szeroko rozumianej służbie zdrowia.

Szkolenia z prawa medycznego, kontroli NFZ i Urzędu Wojewódzkiego oraz prowadzenia podmiotów medycznych adwokat rzeszów

Urban on Tour – szkolenia prawne prowadzone przez Zespół Kancelarii Adwokackiej Urban, adwokat Ewelina Urban, adwokat Jakub Urban Rzeszów, Katowice, Wrocław – Kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego.

Szkolenia odbyły się w 3 miastach. Pierwsze szkolenie miało miejsce Grein Hotel Rzeszów w dniu 19 czerwca 2019 roku, drugie w Hotelu Silesian w Katowicach 27 czerwca 2019 roku,  dzień później odwiedziliśmy Wrocławski Kompleks Szkoleniowy gdzie zakończyliśmy pierwszy cykl szkoleń “Kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego”.

W trakcie prelekcji rozmawialiśmy o zmianach w prawie w szczególności:

 • wejściu w życie programu e-Zdrowie w tym e-Skierowania, e-Zwolnienia, e-Recepty i Internetowego Konta Pacjenta;
 • ustawy o sieci szpitali;
 • funkcjonowania apteki dla aptekarza;
 • zmian w zakresie prowadzenia (w tym przechowywania, archiwizacji i udostępniania)  dokumentacji medycznej,
 • zmian w korzystaniu z fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Kontrola NFZ - szkolenie kadr placówek medycznych, rejestratorek i lekarzy w Rzeszowie adwokat rzeszów

Szkolenie z prawa medycznego i kontroli placówek medycznych w Grein Hotel w Rzeszowie Kancelaria Adwokacka Urban Rzeszów “kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego” adwokat Ewelina Urban i adwokat Jakub Urban

W ramach omawiana nowych przepisów o prowadzeniu kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Urząd Wojewódzki mówiliśmy min. o:

 • statystyki kontroli;
 • etapy i oklicznościach prowadzenia kontroli;
 • zakres wykonywania kontroli;
 • analiza ryzyka i prawdopodobieństwo naruszeń;
 • czas trwania i miejsce przeprowadzenia kontroli NFZ;
 • korpus kontrolerski;
 • uprawnienia kontrolerów i obowiązki kontrolowanych;
 • centralizacja kontroli;
 • próg bagatelności i procedury umarzania postępowania;
 • zawiadomienie o planowanym przeprowadzeniu kontroli;
 • tryby przeprowadzania kontroli;
 • upoważnienie kontrolera;
 • dozwolone czynności kontrolne;
 • co powinien zawierać protokół kontroli;
 • tryb wyłączenia kontrolera lub biegłego;
 • zgłaszanie sprzeciwu w trakcie kontroli;
 • obowiązki podmiotu kontrolowanego;
 • wystąpienia pokontrolne i zastrzeżeniach do niego;
 • podpisanie protokołu kontroli;
 • elektronizacja procesu kontrolnego i zmiana sposobu korespondencji z NFZ;
 • kary umowne jakie mogą być nakładane (rodzaje kar, ich wysokość, termin płatności);
 • zażalenie dotyczące nałożenia kar (organ uprawniony, termin wniesienia i rozpatrzenia);
 • rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę;
 • okresy przedawnienia roszczeń przeciwko NFZ;
 • w jaki sposób dochodzić od Funduszu zwrotu niezasadnie potrąconych pieniędzy?
Szkolenie z zakresu prowadzenia placówki medycznej, wypełniania kontraktów nfz i przygotowania do kontroli w Katowicach adwokat rzeszów

Szkolenie przeprowadzone z tematyki prawa medycznego, kontroli NFZ i Urzędu Wojewódzkiego w Hotelu Silesian w Katowicach – Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie, adwokat Ewelina Urban i adwokat Jakub Urban

 

Oprócz samej kontroli omówiliśmy wysokość i sposób naliczenia sankcji, czynniki od których zależy nałożenie kary, jej składowe oraz najczęściej wymierzane sankcje. Mówiliśmy też jak skutecznie bronić się przed karami oraz o instytucji przedawnienia kar.

Ponadto w ramach autorskiej prelekcji mówiliśmy o tym co służba zdrowia może nauczyć się od przemysłu lotniczego. Omawialiśmy metodę podwójnej kontroli, tłumaczyliśmy na czym polega tworzenie check list oraz o tym jak ważne jest wykształcenie skutecznych procedur pobierania zgód na zabiegi medyczne, przestrzegania obowiązku informacyjnego, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz tworzenia dobrych regulaminów organizacyjnych dotyczących działania placówki.

adwokat rzeszów szkolenia wykłady prezentacje z prawa gospodarczego i medycznego

Adwokat Ewelina Urban z Kancelarii Adwokackiej Urabn w Rzeszowie w trakcie szkolenia z zakresu sankcji wymierzanych przez NFZ i Urząd Wojewódzki – Hotel Silesian w Katowicach “Kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego”.

Nasze wystąpienia zostały przyjęte bardzo pozytywnie, a omawiane przez nas kwestie okazały się palącymi problemami i realnymi zmartwieniami osób narażonych na kontrolę NFZ. Podobnie jak na szkoleniach tak i teraz podkreślamy – odpowiednie przygotowanie, świadomość swoich praw i poprawny regulamin placówki i dobrze prowadzona dokumentacja medyczna skutecznie chroni nas przed ujawnieniem nieprawidłowościami. Znana w medycynie zasada “lepiej zapobiegać niż leczyć” doskonale działa również w materii prawa.

Adwokat Rzeszów szkolenie z prawa medycznego i kontroli NFZ we Wrocławiu przeprowadzone przez adwokatów z Rzeszowa

Sala Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego przygotowane na przyjęcie uczestników szkolenia z zakresu kontroli NFZ i Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonego przez Kancelarię Adwokacką Urban z Rzeszowa, adwokat Ewelina Urban i adwokat Jakub Urban

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia z zakresu prawa medycznego lub interesuje Cię tematyka kontroli NFZ i Urzędu Wojewódzkiego napisz do nas. Skontaktuj się z Zespołem Kancelarii poprzez formularz lub zadzwoń, a pomożemy odpowiedzieć na nurtujące pytania w najprostszy dla Ciebie sposób.

Rzeszów Adwokat szkolenia i kursy z prawa medycznego na terenie całej polski prowadzone przez adwokatów

Szkolenie we Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym z zakresu przebiegu kontroli NFZ prowadzonej przez adwokata Jakub Urbana z Rzeszowa – “Kontrola NFZ i Urzędu Wojewódzkiego”

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...