Prezydent RP Andrzej Duda 2 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej (w skrócie PSA). Prosta spółka akcyjna, ma być ukłonem w stronę prężnie rozwijającej się dziedziny startup, a funkcjonować będzie w naszym porządku prawnym od 1 marca 2020 r. Do marca przyszłego roku zostało nam jeszcze kilka miesięcy, jednak zdecydowaliśmy się o PSA napisać, ponieważ uważamy, że to krok milowy w rozwoju kodeksu spółek handlowych, a tym samym środowiska biznesowego w Polsce.

Po co wprowadzać nowy model spółki PSA?

W Polsce mamy cztery rodzaje spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz dwa rodzaje spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną). Prosta spółka akcyjna przedstawiana jest jako pomysł ministerstwa w stworzeniu przyjaznego środowiska dla rozwoju startup’ów. PSA ma zwiększyć konkurencyjność oraz wzmocnić ich rozwój. W ramach prostej spółki akcyjnej przedsiębiorcy będą mogli łatwiej założyć spółkę oraz pozyskać kapitał niezbędny do jej rozwoju.

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nowoczesnych narzędzi

W Polsce – według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2017 r. zarejestrowanych było prawie 550 tysięcy spółek handlowych (450 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 12 tysięcy spółek akcyjnych).

W ramach prowadzonych badań przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 73 % ankietowanych opowiedziało się za potrzebą stworzenia nowego rodzaju spółki, który odpowiadałby potrzebom innowacyjnych firm.

Fundacja Startup Poland podała, że w 2016 r. w Polsce funkcjonowało około 2,7 tysięcy podmiotów, w których pochodne technologie i przetwarzanie informacji stanowiły główny element ich działalności.

Zgodnie z prognozami Deloitte, w 2023 r. potencjał startupów wynosił będzie 2,2 miliarda złotych, 757 milionów złotych przychodów dla gospodarstw domowych oraz ponad 50 tysięcy miejsc pracy.

Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym rodzajem spółki, która łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. Można powiedzieć, że spółka akcyjna, która do tej pory była zarezerwowana dla dużych przedsiębiorstw o ogromnym kapitale, została udostępniona mniejszym podmiotom charakteryzującym się dużą innowacyjnością oraz działalnością w strefie wysokiego ryzyka biznesowego.

Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na postulaty środowisk startupów. Głównym problemem startapów w polskiej przestrzeni prawnej były problemy ograniczające ich rozwój, tj. problemy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, trudności pozyskiwaniu kapitału czy skomplikowany sposób likwidacji spółki w razie niepowodzenia. Nowa spółka ma to zmienić, a przez to pozytywnie wpłynąć na skuteczną hodowlę polskich jednorożców.

Dla kogo jest Prosta Spółka Akcyjna?

PSA jest stworzona z myślą o osób, które chcą inwestować w nowe technologie i działalność innowacyjną. Jej cechą główną ma być wprowadzenie elastyczności w stosowaniu środków komunikacji elektronicznej oraz pozostałych narzędzi teleinformatycznych na wszystkich etapach funkcjonowania spółki.

PSA co to jest prosta spółka akcyjna adwokat z Rzeszowa obsługa przedsiębiorców sprawdzenie umowy opinia porada prawna dla przedsiębiorcy

Photo by Robert Bye on Unsplash

Plusy Prostej Spółki Akcyjnej

Czym wyróżnia się prosta spółka akcyjna na tle pozostałych spółek?

  1. Rejestracja

Rejestracja PSA ma trwać tylko 24 godziny, możliwe będą dwie opcje: tradycyjna (złożenie dokumentacji w sądzie rejestrowym) lub Internetowa (za pomocą wypełnionego formularza).

  1. Kapitał spółki

Prosta spółka akcyjna nie będzie miała obowiązku określonego kapitału zakładowego spółki, umożliwi to łatwiejsze dysponowanie środkami spółki. Kapitał akcyjny ustalony może być na kwotę 1 złoty. Akcje prostej spółki akcyjnej nie będą miały wartości nominalnej i nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego. Nowością w prostej spółce akcyjnej jest umożliwienie wniesienia jako wkładu świadczenie pracy lub prawo niezbywalne, oznacza to, że akcjonariusz będzie mógł wnieść do spółki np. wyłącznie umiejętności i wiedzę.

  1. Status spółki

Prosta spółka akcyjna nie będzie miała statusu spółki publicznej, oznacza to, że nie będzie musiała spełniać określonych obowiązków, a akcje PSA nie będą notowane na giełdzie. Jednocześnie prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać przekształcona w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

  1. Organizacja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna będzie mogła działać już z jednoosobowym zarządem i bez obowiązku powoływania rady nadzorczej, w ich miejsce umowa PSA może przewidywać powołanie rady dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych.

  1. Rejestr i blokchain

Rejestr akcjonariuszy będzie uproszczony, możliwe będzie prowadzenie go w formie elektronicznej przez notariusza lub firmę inwestycyjną. Rejestracja praw akcjonariusza i obrót akcjami (które będą zdematerializowane na uproszczonych zasadach) będą mogły odbywać się za pośrednictwem Internetu lub technologii blockchain.

  1. Komunikacja akcjonariuszy

Prosta spółka akcyjna zakłada komunikację akcjonariuszy za pomocą narzędzi elektronicznych, dotyczy to również podejmowania uchwał czy odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy.

  1. Akcje prostej spółki akcyjnej

Zbycie i obciążenie akcji PSA będzie dokonywane za pomocą oświadczeń woli (które będą utrwalane i przekazywane na odległość) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie konieczności wydania dokumentu akcji, ani nie będzie konieczności poświadczania podpisów składanych w imieniu stron przez notariusza (co dotyczy obecnie spółki z o.o.).

  1. Wierzyciele spółki

PSA zapewni ochronę wierzycieli poprzez obowiązek dbania o wypłacalność. Tak jak w przypadku członków zarządu spółki z o.o., członkowie zarządu PSA odpowiadać będą za zobowiązania spółki, ale tylko w przypadku braku zgłoszenia w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

  1. likwidacja

– PSA ma krótszy niż w pozostałych spółkach czas niezbędny do przeprowadzenia likwidacji. Prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać również rozwiązana bez procesu likwidacji poprzez przejęcie jej zobowiązań i majątku przez akcjonariusza.

Prosta Spółka Akcyjna a crowfunding

Crowdfunding promuje innowacyjne projekty oraz przedsięwzięcia tworząc społeczność internautów. Pomysłodawcę może wesprzeć każdy przekazując nawet najmniejsze środki pieniężne. Jednak im więcej osób zdecyduje się wesprzeć idee, tym większa kwota może zostać zebrana na ten cel. Na świecie funkcjonuje ponad 600 portali dotyczących crowdfundingu, a zebrane kwoty przez poszczególnych użytkowników wynoszą nawet kilka milionów złotych.

Obecnie aby zastosować metodę crowdfundingu w spółce z o.o. czy spółce akcyjnej, należy spełnić wymogi odpowiedniego kapitału zakładowego oraz zabezpieczyć pozycje obecnych wspólników/akcjonariuszy. Natomiast prosta spółka akcyjna do założenia potrzebuje symboliczny wkład w postaci 1 zł, czas rejestracji jest ograniczony do 24 h, a założyciele nie muszą posiadać większego kapitału. Akcje PSA będzie można pokryć za pomocą wiedzy know-how, pracy czy wniesionych usług i nadać im odpowiednie uprzywilejowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa akcjonariuszy. Prosta spółka akcyjna zaklada, że jedna akcja może być warta nawet 1 grosz, zatem umożliwi to rozszerzenie akcjonariatu i wynagradzania drobnych inwestorów akcjami spółki. Może być to ciekawa opcja dla pozyskiwania inwestorów poprzez crowdfunding, którego wartość na rynku ma wzrosnąć pod koniec tego roku do kwoty pół miliarda złotych.

Rzeszów adwokat obsługa prawna firm spółek założenie spółki prawnik dla przedsiębiorcy PSA prosta spółka akcyjna

Photo by Austin Distel on unsplash

Dlaczego warto rozważyć założenie prostej spółki akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna wprowadza wiele rozwiązań, które postulowały środowiska przedsiębiorców. Istnieje szansa, że zaproponowany nowy rodzaj spółki wyprze z rynku królującą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosta Spółka Akcyjna posiada wszystkie cechy spółki kapitałowej, jednocześnie charakteryzując się mniejszym poziomem sformalizowania działalności organów spółki, wprowadzonych uproszczeniach dotyczących obrotu akcjami oraz zmianie zasad dotyczących dysponowania majątkiem spółki oraz ochrony wierzycieli.

Aby zarejestrować prostą spółkę akcyjną wystarczy posiadać 1 zł kapitału, nie ma obowiązku posiadania rady nadzorczej, zarząd może być jednoosobowy, uchwały mogą być podejmowane za pomocą wideokonferencji lub za pomocą poczty elektronicznej. Prostą spółkę akcyjną zarejestruje się w ciągu 24 godzin przez Internet, a w przypadku likwidacji zapewnione są uproszczone procedury. Prosta spółka akcyjna wpisuje się w ogólnoświatowy trend tworzenia norm prawnych dla startupów, min. SAS ciesząca się ogromną popularnością we Francji. Prosta spółka akcyjna pozwoli na zatrzymanie startupów w Polsce oraz może konkurować z innymi krajami pod względem regulacji prawnych.

 

Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie prowadzi stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych; firm i spółek prawa handlowego. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z Zespołem Kancelarii poprzez formularz lub zadzwoń, a podpowiemy Ci jak założyć firmę w najprostszy dla Ciebie sposób. 

W razie pytań dostępni jesteśmy pod numerem telefonu: 884 888 536. Pozostajemy do dyspozycji.

“Prosta spółka akcyjna PSA wsparcie dla startupów” autor: adwokat Ewelina Urban  – Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności