W jednym z gościnnych wykładów na Uniwersytecie Warszawskim, Pani profesor Ewa Łętowska powiedziała słowa, które wyłaniając się z mojej niedoskonałej pamięci brzmią: prawnicy i lekarze to grupy szczególnie uzdolnione w prowadzeniu flirtu z poważną muzyką.  Na innej konferencji, tym razem prawno-medycznej, jeden ze znamienitych profesorów medycyny powiedział: prawnicy i lekarze to grupy partnerskie, ponieważ  wyciągają się wzajemnie z kłopotów, których nabawili się w pracy.

Po kilku latach od usłyszenia obu stwierdzeń, jestem w stanie potwierdzić, że było w nich wiele prawdy. Kilka razy wychodziłem z Kancelarii na czworakach z bólem kręgosłupa, który nawiedza mnie ilekroć zatracam się na kilka godzin w pisaniu, zapominając o szkodliwości długiego pozostawania w pozycji siedzącej. Zawsze ratował mnie ktoś w białym kitlu.  Dłuższe wizyty w gabinecie często kończyły się rozmowami o błędach medycznych albo o muzyce właśnie. Zaskakujące jak wielu medyków, podobnie jak ja, uwielbia muzykę filmową. Za to niemal na każdym prowadzonym przez nas szkoleniu okazuje się, że problemy prawne lekarzy są przez nich często nierozwiązywane przez lata, co czasami wpędza ich w ból głowy porównywalny tego, który wywołuje mój kręgosłup.

Jednym z problemów, o którym często się zapomina jest posiadanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, który to regulamin jest najważniejszym aktem wewnętrznym w placówce. Dobrze skonstruowany regulamin może nam pomóc w wielu problematycznych sytuacjach, ale jego zła konstrukcja, może być równie dużym błędem jak jego całkowity brak. A może nawet większym.

CZYM JEST REGULAMIN ORGANIZACYJNY?

Jest on naszą małą konstytucją, która określa cały proces administracyjno-gospodarczy placówki leczniczej. Jest to zbiór przepisów, często o charakterze informacyjnym, z których wynika co, kiedy i jak robimy w ramach naszej działalności. Jest to kompendium wiedzy organizacyjnej zarówno dla personelu jak i pacjentów. Doświadczenie pokazuje, że ciekawość wielu pacjentów można zaspokoić przez umożliwienie im lektury dobrego regulaminu.

Regulamin organizacyjny placówki medycznej - pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia

Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash

KTO MUSI MIEĆ REGULAMIN?

Znacznie łatwiej jest odwrócić to pytanie. Regulaminu nie muszą konstruować lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci wykonujące indywidualną (zwykłą lub specjalistyczną) praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy podpisanej z tym podmiotem. Dlaczego właśnie oni?

Ponieważ zdecydowana większość z nich działa jako jednoosobowe firmy na kontrakcie, które traktowane są jako najemnicy z własną odpowiedzialnością i obowiązkami. Gdyby jednak każdy lekarz przynosił za sobą do placówki własny regulamin doprowadziłoby to do kolizji przepisów i niejasności dla pacjenta. Dlatego znacznie prościej jest zobowiązać lekarza do działania zgodnie z już istniejącym regulaminem niż pozwolić na chaos organizacyjny.

Dodać też należy, że podmioty medyczne niebędące przedsiębiorcami (niewykonujące działalności zarobkowej) nie są obowiązane do posiadania regulaminu, jako że miejscem gdzie regulują sposób wykonywania swojej działalności jej statut.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN?

Ustawa o działalności leczniczej określa dwie możliwości regulacji naszej małej konstytucji w placówce. Są to wersje maxi i mini.

W wersji mini ustawa mówi, że regulamin organizacyjny musi określać sposoby i warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych. Daje to możliwość konstrukcji bardzo prostych regulaminów informujących o leczeniu jakie można podjąć w ramach danej placówki, wskazaniu jakich metod używamy w celu badania lub leczenia (np. radiologiczne badania diagnostyczne klatki piersiowej z wykorzystaniem promieni rentgenowskich) oraz w jaki sposób dane świadczenie zdrowotne można od nas uzyskać (w miejscy wykonywania działalności w godzinach od 8-14 od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji itp.).

Wersji maxi poświęcony jest oddzielny artykuł ustawy o działalności leczniczej. Wskazuje on szereg aspektów, które powinny zostać zawarte w prawidłowo skonstruowanym regulaminie organizacyjnym. UWAGA! Ustawodawca użył sformułowania „w szczególności” co oznacza, że katalog ten nie jest zamknięty. Mimo to wymienia takie aspekty regulaminu jak:

 1. firmę albo nazwę podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 11. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
 12. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 13. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że najważniejszym kryterium jest by stworzony przez nas regulamin organizacyjny chronił nas w razie problemów. Zespół organizacyjnych reguł naszego ośrodka powinien być uszyty na naszą miarę i zamiast nam przeszkadzać, powinien tłumaczyć oraz wyjaśniać pacjentom kwestie, które ich szczególnie interesują – godziny otwarcia, udzielane przez zabiegi oraz sposób prowadzonej rejestracji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką konstruowania regulaminów organizacyjnych lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o jego funkcjonowaniu zadzwoń i umów się na spotkanie z Zespołem Kancelarii Adwokackiej.

 

autor: adwokat Jakub UrbanKancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...