Polityka Prywatności

I. Zasady ogólne i definicje

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO, Ewelina Urban prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban, ul. Miodowa 24/12, 35-328 Rzeszów, zwana dalej „administratorem serwisu”, wprowadza politykę plików „cookies”, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Adwokat Ewelina Urban prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban jest administratorem danych osobowych powierzanych w ramach funkcjonowania serwisu oraz funkcjonującego formularza kontaktowego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz dane dobrowolnie przekazane w opisie sprawy) przetwarzanych w celu umożliwienia kontaktu dotyczącego świadczonej pomocy prawnej w ramach prowadzonej działalności prawniczej na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie powierzanych danych.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach
 4. Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest administrator serwisu tj. stron widocznych pod adresami/em portalu : www.kancelariaurban.com. Ilekroć w niniejszej Polityce używane są następujące określenia oznaczają one każdorazowo:
 • “Serwis” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem proszę wpisać adres strony internetowej kancelarii) oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
 • “Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
 • “Dane osobowe” – rozumie się przez to informacje zawierające dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane, w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika.

II. Czym są pliki “cookies”

 1. Pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Stosowane są co do zasady dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 4. Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Pliki „cookies” „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

III. Do czego używane są pliki “cookies”

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji Użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń do przeglądania stron internetowych i nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

IV. Pliki “cookies” a dane osobowe

Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

V. Usuwanie plików “cookies”

 1. Co do zasady oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych – przeglądarki stron internetowych, domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
 2. Ustawienia, o których mowa powyżej, mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Pliki „cookies” mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przy korzystaniu z danej przeglądarki internetowej, dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w danym urządzeniu, pozwalające na zapisywanie plików „cookies” oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na używanym przez niego urządzeniu.
 5. Wyżej opisane ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VI. Pytania

Pytania dotyczące zakresu Polityki Cookies należy kierować za pomocą adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODOi ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki i w witrynie internetowej.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności