Jako Zespół Kancelarii Urban mieliśmy ogromną przyjemność prowadzić szkolenie na konferencji Dyrektorów Instytucji Kultury w Zakopanem.

W wydarzeniu uczestniczyło około 80 osób z branży kultury z całej Polski.

Nasze szkolenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem, a w trakcie naszych przemówień niejednokrotnie wywiązały się interesujące dyskusje.

O czym mówiliśmy na szkoleniu dla dyrektorów kultury?

Szkolenie przeprowadziliśmy w trzech blokach:

 1. Prawo autorskie w Internecie
 2. Zawieranie umów w branży kreatywnej
 3. Prawo pracy w instytucjach kultury

KULTURALNIE O PRAWIE – czyli jak skutecznie i bezpiecznie prowadzić instytucje kultury.

I.    PRAWA AUTORSKIE – jak wykorzystywać utwory, współpracować z twórcami i nie narażać się na wysokie odszkodowania
a.    Omówienie kazusów najgłośniejszych spraw o naruszenie praw autorskich;
b.    Nowoczesne utwory i nieoczywiści autorzy – praktyczne omówienie pojęć praw autorskich;
c.    Na czym polega ochrona praw autorskich i jak zabezpieczyć się przed karami za bezprawne użycie;
d.    Bezpieczne i legalne kupowanie utworów – autorskie prawa osobiste i majątkowe;
e.    Kiedy można wykorzystywać utwory w organizowanych imprezach – autorskie prawa pokrewne, dozwolony użytek, prawo cytatu.
f.    Jak radzić sobie z prawami autorskimi w Internecie – udostępnianie wizerunków i wykorzystywanie baz utworów.
g.    Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, SAWP, ZASP, Związek Producentów Audio-Video i inni.
h.    ACTA II – artykuł 11 i artykuł 13.

II.    PRAWO UMÓW – no co uważać podpisując umowy zawierane w ramach instytucji i organizacji kultury
a.    Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?
b.    Umowy licencyjne
c.    Jakie pułapki prawne możemy na co dzień znaleźć w umowach?
d.    Proste zasady pisania skutecznych umów;
e.    Nie na to się umawialiśmy – jak nie dać się oszukać nierzetelnym wykonawcom i kontrahentom.

III.    KULTURA PRACY – wypowiadanie stosunku pracy, uprawnienia, obowiązki i zadania dyrektorów oraz pracowników instytucji kultury na podstawie kodeksu pracy i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
a.    Legalne powoływanie i odwoływanie dyrektora;
b.    Status i uprawnienia dyrektora w instytucji kultury;
c.    Pracownicy instytucji kultury – zatrudnianie i wypowiadanie stosunku pracy;
d.    Czym możemy narazić się pracownikowi – umówienie roszczeń dochodzonych przed Sądem pracy.

szkolenie z prawa umów prawa pracy i prawa autorskiego przez adwokata z Rzeszowa Kancelaria Adwokacka Urban i Partnerzy w osobach uczestników
Szkolenie dla Dyrektorów z Instytucji Kultury w Zakopanem – adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Urban z Rzeszowa

Internet a prawo autorskie – prawo własności przemysłowej

W ramach pierwszego bloku, omówiliśmy w sposób przystępny o prawie własności intelektualnej. Czego ono dotyczy? Wszystkich wytworów ludzkiego rozumu i wyobraźni (pomysł, procedura, sposób, utwór), które prawo dzieli na prawa autorskie i prawo własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej – czym jest?

Przede wszystkim to patenty i znaki towarowe. Jak to rozumieć?

 1. Wynalazki – nowe, autorskie, nieoczywiste rozwiązanie, nadające się do przemysłowego stosowania np. lampa naftowa, stabilizator obrazu, wycieraczki samochodowe.
  NIE JEST ODKRYCIEM NAUKOWYM!
 2. Wzory użytkowe – mały wynalazek, nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dot. kształtu, budowy, zestawienia przedmiotów o trwałej postaci, pozwalające na osiągnięcie zamierzonego celu. Może być oczywisty, tak jak np. zamek do drzwi, słój, wieszak, podajnik papieru, listwa podłogowa, siedzenie rowerowe, lustro ścienne, oprawka kredki kosmetycznej z mechanizmem wysuwania sztyftu.
 3. Wzory przemysłowe – określone cechy zewnętrzne przedmiotu wytwarzanych przemysłowo – linie, kontury, kształty, kolorystyka, faktura (szklana butelka coca-coli, szklana butelka wódka absolut, kształt mebli).
 4. Znaki towarowe – znaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy (słowne, graficzne, słowno-graficzne: napis coca-cola, melodia old-spice).
 5. Oznaczenia geograficzne – związek z krajem lub regionem
 6. Topografia układów scalonych
 7. Nowe rodzaje roślin (mikrobiologiczne)

Prawa autorskie rodzaje

1. PRAWA AUTORSKIE OSOBISTE

 • nie można się ich zrzec
 • dotyczą oznaczenia utworu (nikt poza twórcą nie może się pod nim podpisać, ani szef ani klient nie może udawać, że wykonał utwór)

2. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 • pobieranie korzyści z utworu lub jego rozpowszechniania 
 • można je przekazać

3. PRAWA AUTORSKIE ZALEŻNE

 • opracowanie cudzego utworu (w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja bez uszczerbku dla praw autorskich dzieła oryginalnego)
 • nieuregulowanie w umowie przeniesienia praw zależnych do utworu uniemożliwia rozporządzanie i korzystanie z opracowania
 • jeżeli z umowy nie wynika, że nabywca uzyskuje wyłączność na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to należy uznać, że uzyskał licencję niewyłączną

O czym jeszcze mówiliśmy w trakcie szkolenia z prawa autorskiego?

Mówiliśmy m.in.:

 • czym jest utwór,
 • jaki jest czas trwania autorskiej praw majątkowych,
 • co to jest prawo do artystycznego wykonania
 • jak długo trwa ochrona wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego, oznaczenia geograficznego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego,
 • jak bezpiecznie udostępniać zdjęcia w sieci,
 • organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • prawie cytatu,
 • ACTA2.
Szkolenie z prawa autorskiego dla instytucji kultury przeprowadził adwokat z Rzeszowa specjalista prawo umów
Prawo umów, prawo pracy i prawo autorskie w Instytucjach kultury – Adwokaci z Kancelarii Urban w Rzeszowie

Co instytucje kultury powinny wiedzieć o umowach?

Drugim blokiem szkolenia dla dyrektorów w Zakopanem były umowy zawierane w instytucjach kultury.

W ramach szkolenia o umowach mówiliśmy m.in.

 • jakie mamy rodzaje umów, w jakiej formie mogą być zawarte,
 • jakie mamy umowy w kodeksie cywilnym, a jakie nazywamy umowami pozakodeksowymi,

Umowa o dzieło w instytucjach kultury

Prowadząc szkolenie wskazaliśmy najważniejsze aspekty umowy o dzieło

1. Strony to: Zlecający dzieło i Przyjmujący zlecenie
2. Obowiązki stron:

Przyjmujący zlecenie – wykonanie oznaczonego dzieła

Zlecający – zapłata wynagrodzenia

3.Przedmiot umowy o dzieło to czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej.

Umowa zlecenie w kulturze

1. Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie.

2.Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt.

3.Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Różnice pomiędzy umową zlecenie, a umową o dzieło

Różnic jest bardzo wiele, postaramy się opisać je w kolejnym poście, tak aby nie mieć już wątpliwości czym jest umowa o dzieło, a czym umowa zlecenie. W trakcie szkolenia wskazaliśmy główne różnice, jakimi są:

 • wykonanie umowy
 • czas wykonania
 • odpowiedzialność
 • reklamacja
 • wynagrodzenie
 • ZUS
 • wypowiedzenie umowy

W ramach wystąpienia rozmawialiśmy również o pozostałych umowach w prawie autorskim, tj. o umowie licencyjnej. Mówiliśmy czym ona jest, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ją podpisać.

Przede wszystkim podkreśliliśmy dwa ważne aspekty:

 1. nazwa umowy nie określa jej rodzaju
 2. zasady mądrego kontrahenta

W bloku szkolenia dotyczącego umów w prawie autorskim, mówiliśmy też o kruczkach prawnych takich jak zadatek lub zaliczka, odróżnienie opóźnienia od zwłoki, gwarancji od rękojmi, karze umownej, klauzuli poufności, zakazie konkurencji, obowiązkach na jakie zgadzamy się w umowie. Umowy to nasz konik!

Zakopane widok z sali szkoleniowej w trakcie wykładu z prawa umów w instytucjach kultury
Szkolenie dla Dyrektorów Instytucji Kultury w Zakopanem przeprowadzone przez Kancelarię Adwokacką Urban w Rzeszowie

Prawo pracy i Instytucjach Kultury

Działalność kulturalna w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej polega na:

1. TWORZENIU KULTURY;

2. UPOWSZECHNIANIU KULTURY;

3. OCHRONIE KULTURY.

W szkoleniu mówiliśmy m.in. o tym:

 • jaka jednostka może być uznana za instytucje kultury,
 • kto może prowadzić działalność kulturalną,
 • czy instytucje kultury mogą otrzymać dotacje,
 • jak rozumieć działalność kulturalną zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej,
 • czym są państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • kim jest organizator kultury,
 • kto wydaje akt utworzenia instytucji kultury,
 • sposobach powołania dyrektora instytucji kultury,
 • czas powołania dyrektora instytucji kultury,
 • odwołanie dyrektora instytucji kultury,
 • statut instytucji kultury,
 • regulamin organizacyjny dyrektora,
 • dzielone obowiązki dyrektora,
 • plan finansowy ustalany przez dyrektora,
 • do kogo stosuje się kodeks pracy,
 • czy dyrektor instytucji kultury jest pracodawcą?
 • okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • przerywany czas pracy pracowników instytucji kultury,
 • wypowiedzenie umowy o pracę w instytucji kultury,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w instytucjach kultury,
 • najczęstsze roszczenia dochodzone przed sądami pracy,

Jeżeli interesujesz się tematyką prawa w instytucjach kultury lub masz pytanie dotyczące tego zakresu zapraszamy do kontaktu!

Dostępni jesteśmy pod numerem telefonu: 884 888 536. Pozostajemy do dyspozycji.

Autor: adwokat Ewelina Urban Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...