Umowa najmu mieszkania jest jednym z najczęściej zawieranych umów między stronami. Wynajem odpowiedniego lokum i podpisanie korzystnej umowy to często pierwsze ważne kroki prawne dla młodych osób wchodzących w dorosłe życie. Studenci szukają odpowiedniego miejsca do zamieszkania podczas studiów, młode małżeństwa wyprowadzają się na swoje, a także wiele innych osób wynajmuje mieszkania, gdy nie mają możliwości zakupu nieruchomości. Jakie informacje warto posiadać w momencie podpisywania umowy i jakie prawa przysługują najemcy w stosunku do wynajmującego?

Pojęcia

Kim jest najemca, a kim jest wynajmujący? Te dwa pojęcia niejednokrotnie sprawiają trudność. Jeżeli szukamy mieszkania i podejmujemy się zamieszkać w lokalu innej osoby to jesteśmy najemcami. Osoba, która jest właścicielem mieszkania i oddaje go w użytkowanie innej osobie jest wynajmującym. W tym artykule skupimy się na pozycji najemcy, czyli osoba który przenosi się do wynajmowanego mieszkania i regularnie płaci ustaloną w umowie opłatę, zwyczajowo nazywaną czynszem, za korzystanie z tego lokalu.

Umowa najmu

Wynajęcia mieszkania łączy się z podpisaniem umowy – warto o niej pamiętać, bo będzie ona regulować obustronne stosunki. Pamiętać należy, że każda umowa, a więc także umowa najmu musi być zgodna z prawem i nie może odbierać prawnych uprawnień najemcy, a te są zapisane przede wszystkich w Kodeksie Cywilnym. Pamiętać należy również o innych aktach prawnych, takich jak np.  ustawie o ochronie praw lokatorów.

Przede wszystkim najemca ma podstawowe prawo do korzystania z wynajmowanego mieszkania, jednak musi przestrzegać określonych zasad i celów określonych w umowie. Jeśli umowa wynajmu wskazuje, że dana nieruchomość jest przeznaczona do celów mieszkalnych, to nie może być wykorzystywana przez najemcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Najemca bez zgody wynajmującego nie może również oddać lokalu do użytkowanie innym osobom i go podnająć. 

Co może zrobić najemca?

Mieszkanie, które użytkujemy powinno być wydane w stanie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie. Mamy prawo do mieszkania w komfortowych i bezpiecznych warunkach. W trakcie codziennego użytkowania może dochodzić do pewnych drobnych usterek i uszkodzeń. Kwestię tę reguluję art.  681 Kodeksu Cywilnego, który stanowi:

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

            Najemca więc z własnej kieszeni opłaca i dokonuje pewnych drobnych napraw. Tak samo drobne nakłady połączone ze zwykłym użytkowaniem obciążają najemcę. Warto również pamiętać, że zachowanie właściwego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego lokalu, a także troska o ochronę części wspólnych budynku są obowiązkami najemcy, które należy przestrzegać. 

            Co może zrobić najemca, gdy musi dokonać naprawy koniecznej umożliwiającej mu normalne korzystanie z lokalu? Najemca powinien wyznaczyć termin wynajmującemu termin do dokonania odpowiednich napraw. Jeżeli wynajmujący nie dokona koniecznych prac naprawczych, to najemca może dokonać napraw na koszt wynajmującego. 

Ponadto najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon czy też radio, chyba że zagraża to bezpieczeństwu nieruchomości. 

Photo by Maria Ziegler photography on Unsplash

Podsumowanie

Najemca mieszkania ma różne prawa wynikające z umowy najmu oraz przepisów prawa. Oto kilka podstawowych praw najemcy, które wymieniliśmy plus kilka dodatkowych:

1. Prawo do korzystania z mieszkania: Najemca ma prawo do używania wynajmowanego mieszkania zgodnie z zawartą umową najmu.

2. Prawo do spokoju i prywatności: Najemca ma prawo do spokoju i prywatności w swoim mieszkaniu, co oznacza, że właściciel nie może ingerować w sposób nieuprawniony w życie najemcy.

3. Najemca ma obowiązek utrzymania mieszkania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, chyba że umowa inaczej stanowi.

4.  Najemca ma prawo zgłaszać właścicielowi wszelkie usterki i konieczność napraw w mieszkaniu.

5. Najemca ma obowiązek dbania o mieszkanie, w tym ochrony przed dewastacją i uszkodzeniem.

Powyższe to ogólne prawa najemcy mieszkania, ale szczegóły mogą różnić się w zależności do zawartej umowy najmu. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z umową oraz regulacjami prawnymi. 

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

  1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
  2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
  3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
  4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
  5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
  6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
  7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
  8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
  9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
  10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ

Autor: praktykant Szymon Szurlej z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności