Wymóg ujawnienia siedziby dla każdej istniejącej osoby prawnej, w tym spółki, jest niezmiernie istotny, nawet w przypadku, gdy działalność spółki opiera się wyłącznie na działalności np. w sferze Internetu.

Ujawnienie siedziby spółki jest istotne, chociażby z tego względu, aby móc ustalić właściwości miejscową sądu oraz miejsce spełnienia świadczenia.

Jaka jest różnica między adresem a siedzibą spółki?

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Siedziba osoby prawnej jest odpowiednikiem miejsca zamieszkania osoby fizycznej, nie należy utożsamiać jej z adresem, który stanowi skonkretyzowanie siedziby spółki.

Adres pozwala na jednoznaczną identyfikację miejsca spółki. Dane te zawsze powinny odpowiadać danym umieszczonym w KRS. Konieczność oznaczenia dokładnego adresu wynika wprost z art. 34 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wedle którego podmioty wpisane do rejestru są obowiązane umieszczać oświadczenia pisemne, do odpowiednich osób i organów zawierające dane, takie jak:

  1. firma lub nazwa;
  2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
  3. siedziba i adres;
  4. NIP;
  5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Określenie siedziby i adresu:

Najczęstszym sposobem określenia siedziby osoby prawnej jest wskazanie jej w akcie założycielskim np. statucie. W przypadku, gdyby siedziba nie była oznaczona w ustawie lub statucie, jest nią miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający.

Konkretny adres jest przyjmowany uchwałą przez organ stanowiący spółki, którym może być zarząd w przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy prosta spółka akcyjna. W przypadku spółek osobowych, takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, adresy są ustalane przez uchwałę wspólników.

Wyjątki

Istnieją jednak pewne wyjątki, na przykład w spółce osobowej partnerskiej, gdzie zarząd może być powołany lub w spółkach jawnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, gdzie wspólnikiem odpowiedzialnym bez ograniczeń jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna w takich przypadkach uchwałę o zmianie adresu podejmują również członkowie zarządu.

Podsumowanie

Choć na pierwszy rzut oka zmiana adresu spółki i zmiana siedziby mogą wydawać się podobne, mają one jednak istotne różnice zarówno pod względem prawnym, jak i procesowym. Zmiana adresu spółki odnosi się do faktycznego miejsca prowadzenia działalności, podczas gdy zmiana siedziby dotyczy miejsca rejestracji osoby prawnej. W obu przypadkach konieczne jest przestrzeganie wszystkich procedur i uzyskanie zgody organów rejestrowych.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności