Kancelaria
Adwokacka

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Urban jest nowoczesną firmą prawniczą świadczącą kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych.

Czytaj więcej

Zespół

Oferta

Opinie

17 kwietnia 2024

Obowiązki fiskalne stron w toku postępowania

W poprzednich artykułach z cyklu: „Fiskalizm postępowania cywilnego” zostały szeroko omówione kwestie zasad ponoszenia kosztów postępowania w trybie procesowym oraz nieprocesowym, a nadto zasady obliczania opłat sądowych od pism inicjujących postępowanie. Zanim przystąpi się do wyjaśniania zasad ponoszenia kosztów czy też wysokości opłat w postępowaniu zabezpieczającym czy egzekucyjnym, warto w tym miejscu poruszyć temat obowiązków fiskalnych stron w toku trwania postępowania jurysdykcyjnego, czyli w momencie po złożeniu pierwszego pisma […]

12 kwietnia 2024

Adres a siedziba spółki

Wymóg ujawnienia siedziby dla każdej istniejącej osoby prawnej, w tym spółki, jest niezmiernie istotny, nawet w przypadku, gdy działalność spółki opiera się wyłącznie na działalności np. w sferze Internetu. Ujawnienie siedziby spółki jest istotne, chociażby z tego względu, aby móc ustalić właściwości miejscową sądu oraz miejsce spełnienia świadczenia. Jaka jest różnica między adresem a siedzibą spółki? Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub […]

10 kwietnia 2024

Jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został wprowadzony ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1675). Jego celem jest skrócenie procedur i pozasądowe uzyskanie rekompensaty przez osoby, które podczas hospitalizacji doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W niniejszym artykule opiszemy jak skutecznie ubiegać się o wypłatę świadczenia kompensacyjnego.  Kto może ubiegać się […]

5 kwietnia 2024

Rola i zadania pełnomocnika ds. praw pacjenta

W dzisiejszym systemie ochrony zdrowia, w którym przepisy prawa medycznego są coraz bardziej skomplikowane i mogą sprawiać trudności w ich zrozumieniu, istnieje coraz większa potrzeba wsparcia pacjentów w zakresie ich praw i obowiązków. Dlatego też w trosce o dobro pacjentów oraz zachowanie pozytywnego wizerunku, szpitale coraz częściej decydują się na zatrudnienie pełnomocnika ds. praw pacjenta. Jego głównym celem jest nadzór nad przestrzeganiem praw pacjentów przez daną placówkę medyczną. Jednakże, ze względu […]

25 marca 2024

Co to jest dywidenda i kiedy może być wypłacana?

W świetle prawa korporacyjnego, dywidenda stanowi fundamentalny element relacji pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami. Jest to forma wynagrodzenia udziałowców za posiadane udziały w kapitale spółki. Rozumienie natury dywidendy oraz zasady jej wypłaty stanowią kluczową kwestię dla akcjonariuszy oraz zarządu spółki. Definicja dywidendy Dywidenda jest to część zysku netto osiągniętego przez spółkę, która jest przeznaczana na wypłatę akcjonariuszom. Zazwyczaj jest wyrażona w formie pieniężnej, chociaż w niektórych przypadkach może […]

19 marca 2024

Czy prokurent jest obowiązkowy w spółce?

W poprzednim artykule przedstawione zostały pojęcia prokury oraz osoby prokurenta. Na łamach niniejszej publikacji rozwinięte zostanie to zagadnienie. Po lekturze artykułu czytelnik będzie mógł dowiedzieć się: Jak powołać prokurenta w spółce? Czy powołanie prokurenta należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców? Czy każda spółka musi powołać prokurenta? Jak powołać prokurenta w spółce? Prokura pod rygorem nieważności musi zostać udzielona wyłącznie na piśmie. Może zostać udzielona np. w formie aktu notarialnego, chociaż […]

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny (+48 884 888 536) lub mailowy (sekretariat@kancelariaurban.com). Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.

Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty.

Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Zoom, Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

a) system ryczałtowy polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

b) system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

c) system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata za prowadzenie sprawy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości.

Tak, kancelaria udziela krótkich porad prawnych drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli sprawa nie wymaga analizy dokumentacji lub dłuższego wywiadu odnośnie okoliczności sprawy. W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania lub bogatej dokumentacji możliwe jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności