Kancelaria
Adwokacka

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Urban jest nowoczesną firmą prawniczą świadczącą kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych.

Czytaj więcej

Zespół

Oferta

Opinie

11 kwietnia 2022

Prawo ochrony środowiska – co warto wiedzieć

Środowisko naturalne stanowi nieodłączny element życia człowieka. Od zarania dziejów ludzie byli w mniejszym lub większym stopniu uzależnieni od warunków, w których przyszło im żyć. W miarę rozwoju społeczeństw i ekspansywnej działalności człowieka jego wpływ na środowisko naturalne znacznie się zwiększył, dlatego też zaczęto zwracać szczególną uwagę na ochronę szeroko pojętej przyrody.  Ochrona środowiska często, słusznie kojarzy się z ekologią, a więc z tematem szeroko poruszanym w mediach czy szkołach, […]

4 kwietnia 2022

Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany w prawie

Przepisy regulujące prawo zamówień publicznych w niezmienionym kształcie obowiązywały w polskim porządku prawnym przez blisko 15 lat. W miarę upływu czasu i zmieniających się realiów, konieczność zmian była z roku na rok coraz dobitniej sygnalizowana. Pewne niedomagania uprzedniej regulacji prawnej, zniechęcały bowiem wykonawców do ubiegania się o zamówienia publiczne, co odzwierciedlała systematycznie spadająca liczba ofert w przeprowadzanych postępowaniach. Niedostosowane do panującej koniunktury przepisy wymagały więc swego rodzaju aktualizacji.  […]

1 kwietnia 2022

Instytucje otoczenia biznesu IOB – prawnik Rzeszów

Instytucje otoczenia biznesu w pigułce  Instytucje otoczenia biznesu (IOB) można ogólnie zdefiniować jako podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom. IOB stanowią pewnego rodzaju element struktury wspierania przedsiębiorczości, który wypełnia lukę pomiędzy mechanizmami rynkowymi a działaniami administracji publicznej. Ponadto stanowią infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe, […]

8 kwietnia 2022

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Co należy wiedzieć o spółce cywilnej  Wbrew mogącemu wprowadzić w błąd określeniu, spółka cywilna jest to nic innego jak umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się na tej podstawie do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Celem tym jest nic innego jak osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności. Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej? Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, […]

30 marca 2022

Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia obywatela Ukrainy

Zbrojna napaść państwa rosyjskiego na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego spowodowała intensywny ruch uchodźców na Polską granicę. Jak podaje Straż Graniczna od początku konfliktu polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. W przeważającej części są to kobiety i dzieci. Organizacja Narodów Zjednoczonych informuję, że terytorium Ukrainy opuściło już ponad 3 miliony obywateli. A na terenach zachodniej Ukrainy znajdują się kolejne tysiące osób z terenów objętych działaniem zbrojnym […]

25 marca 2022

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. stanowi emanację woli wspólników do stworzenia przestrzeni dla wszechstronnego i odgórnego nadzoru na każdym aspektem działalności spółki. Rada nadzorcza w swojej istocie sprawuje bowiem instytucjonalny i stały nadzór nad funkcjonowaniem spółki z o.o. w obrocie gospodarczym, w przeciwieństwie chociażby do komisji rewizyjnej, której nadzór jest wybiórczy i obejmuje jedynie sferę finansów spółki. To, jak wygląda struktura rady nadzorczej w spółce z o.o., co znajduje się w zakresie […]

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny (+48 884 888 536) lub mailowy (sekretariat@kancelariaurban.com). Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.

Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty.

Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Zoom, Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

a) system ryczałtowy polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

b) system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

c) system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata za prowadzenie sprawy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości.

Tak, kancelaria udziela krótkich porad prawnych drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli sprawa nie wymaga analizy dokumentacji lub dłuższego wywiadu odnośnie okoliczności sprawy. W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania lub bogatej dokumentacji możliwe jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...