Kancelaria
Adwokacka

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Urban jest nowoczesną firmą prawniczą świadczącą kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych.

Czytaj więcej

Zespół

Oferta

Opinie

1 grudnia 2023

Odwołanie darowizny niewykonalnej

W poprzednim artykule mojego autorstwa została omówiona instytucja odwołania darowizny wykonanej – dokonana analiza nie wyczerpuje jednak poruszonej tematyki w całości, albowiem ustawodawca (wykazując się tutaj daleko idącą roztropnością) przewidział, że w pewnych sytuacjach może pojawić się konieczność wzruszenia umowy darowizny, która choć zawarta, nie została jeszcze wykonana. W przedmiotowym artykule postaram się więc uzupełnić wiedzę sprzed tygodnia, tak aby móc uznać, iż przedmiotowa tematyka została objaśniona […]

27 listopada 2023

Fuzje i przejęcia w prawie gospodarczym. Procesy i procedury, które regulują transakcje w ramach prawa antymonopolowego.

Fuzja i przejęcia są dokonywane najczęściej w celu rozwoju działalności gospodarczej i zmierzają w kierunku uzyskania lepszych wyników gospodarczych. Wśród głównych motywów dokonania fuzji i przejęć w prawie gospodarczym możemy wymienić m.in. zwiększenie efektywności zarządzania, pozyskanie bardziej efektywnego kierownictwa, synergia operacyjna, zwiększenie udziału w rynku, zmniejszenie konkurencji, czy też komplementarność produktów i/lub rynków. Proces fuzji i przejęcia regulowany jest przez prawo gospodarcze. Znajomość procedur […]

4 grudnia 2023

Polityka prywatności

Polityka prywatności jest to dokument zamieszczany na stronie internetowej. Jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających stronę o przetwarzaniu przez Administratora (czyli w tym przypadku właściciela strony internetowej) ich danych osobowych wraz z szeregiem informacji dotyczących tego działania. Obowiązek zamieszczania polityki prywatności wynika z przepisów RODO, które zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Jakie informacje zamieścić w polityce prywatności? Polityka prywatności powinna zawierać szczegółowe informacje […]

24 listopada 2023

Prawo do prywatności pacjenta: ochrona danych medycznych i informacji pacjenta.

O zachowaniu tajemnicy lekarskiej mówi już przysięga Hipokratesa, podobnie jak w przypadku adwokatów, czy dziennikarzy jest ona ściśle wpisana w wykonywanie zawodu. Prawo pacjenta do poszanowania jego prywatności jest szczególnie ważne w kontekście nieuniknionego przetwarzania danych osobowych przez jednostki medyczne. Ochrona prywatności jest na tyle istotnym aspektem, że prawie każda gałąź prawa posiada przepisy regulujące tę problematykę, między innymi Konstytucja RP, ustawa o zawodzie lekarza, […]

20 listopada 2023

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Nieuczciwe praktyki rynkowe to działania, które są sprzeczne z zasadami etyki biznesowej i naruszają zasady uczciwej konkurencji. Mogą mieć różne formy i obejmować różne dziedziny gospodarki, takie jak marketing, sprzedaż, reklama czy dostawcy usług. Zasada uczciwej konkurencji W Polskim porządku prawnym obowiązuje podstawowa reguła prowadzenia działalności gospodarczej polegająca na obowiązku stosowania zasady uczciwej konkurencji. Zasada ta polega na zachowaniu zasad przejrzystego biznesu z jednoczesnym poszanowaniem […]

17 listopada 2023

Odwołanie darowizny wykonanej

Odwołanie darowizny wykonanej spędza sen z powiek nie tylko osobom spoza środowiska prawniczego, ale również niekiedy i wykwalifikowanym prawnikom, którzy w swojej praktyce dochodzą w imieniu darczyńców roszczeń z tym związanych. W istocie, chociaż instytucja ta wydaje się być powszechnie znana, to czynienie z niej użytku nastręczać może wiele problemów, których zlekceważenie może spowodować, iż skutek odwołania darowizny w zasadzie nie nastąpi, o czym uprawnieni dowiedzą się w najmniej oczekiwanym przez siebie momencie. Gdzie więc tkwi problem […]

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny (+48 884 888 536) lub mailowy (sekretariat@kancelariaurban.com). Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.

Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty.

Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Zoom, Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

a) system ryczałtowy polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

b) system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

c) system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata za prowadzenie sprawy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości.

Tak, kancelaria udziela krótkich porad prawnych drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli sprawa nie wymaga analizy dokumentacji lub dłuższego wywiadu odnośnie okoliczności sprawy. W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania lub bogatej dokumentacji możliwe jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...