Kancelaria Adwokacka Urban zajmuje wszelkimi zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym, w szczególności:

  • przygotowaniem umowy o roboty budowlane (tworzenie nowych i konsultowanie już zawartych) – ze szczególnym uwzględnieniem zakresu przedmiotowego umowy, terminów realizacji i możliwości prolongaty terminu oraz odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy;
  • negocjowaniem przedłużenia terminów realizacji umowy, odbiory, kary umowne, materiały zastępcze, równoważne;
  • wsparciem w procesie legalizacji, zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, kontroli budowy ze strony nadzoru budowlanego, wypadku na budowie, konfliktu z konsorcjantami;
  • przygotowaniem umowy z kierownikami budowy, inspektorami nadzoru, inwestorami zastępczymi, inżynierami i koordynatorami budowy, a także umowy o prace geologiczne, geodezyjno-kartograficzne i projektowe oraz nadzór inwestorski i umowy konsorcjum;
  • reprezentacją w sporach sądowych związanych z robotami budowlanymi (m.in. postępowania polubowne, mediacje i spory sądowe) oraz przed Urzędem Zamówień Publicznych (UZP);
  • analizą umów deweloperskich pod kątem kar umownych, odszkodowań, norm jakościowych, terminów wykonania umowy, zagrożeń związanych z realizacją procesu inwestycyjnego;
  • analizą planu miejscowego lub możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  • reprezentacją w sporach deweloperów, wykonawców lub podwykonawców, architektów lub inżynierów i dostawców w sprawach dotyczących m.in.: wykonania zwartych umów,  odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji, dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty, roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych, kwestii rozwiązania umowy;
  • uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W ramach prowadzonych usług świadczymy porady prawne w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (skype, e-mail, whatsupp).

Już dzisiaj umów się na konsultację korzystając z formularza kontaktowego, napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń.

Kancelaria Adwokacka Urban znajduje się przy ulicy Miodowej 24/12 w Rzeszowie.

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny (+48 884 888 536) lub mailowy (sekretariat@kancelariaurban.com). Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.

Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty.

Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Zoom, Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

a) system ryczałtowy polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

b) system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

c) system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata za prowadzenie sprawy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości.

Tak, kancelaria udziela krótkich porad prawnych drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli sprawa nie wymaga analizy dokumentacji lub dłuższego wywiadu odnośnie okoliczności sprawy. W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania lub bogatej dokumentacji możliwe jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności