Kancelaria Adwokacka Urban oferuje pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Usługi prawne z zakresu prawa mieszkaniowego i obrotu nieruchomościami obejmują w szczególności:

 • Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali oraz zarządem.
 • Zwoływanie i udział w zebraniu właścicieli lokali, udział w posiedzeniach zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań.
 • Reprezentacja wspólnoty przed sądem w postępowaniach w sprawie zaskarżenia uchwał właścicieli lokali przez członków wspólnoty.
 • Sporządzanie pozwów i reprezentacja  wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o zapłatę przez członków  należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.
 • Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o sprzedaż lokalu członka wspólnoty w drodze licytacji

Kancelaria Adwokacka Urban oferuje pomoc prawną związaną z prawem nieruchomości obejmującą m.in.:

 • Prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów i doradztwo przy transakcjach,
 • Przeprowadzenie procedur dotyczących m.in.: wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi), zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanawianie drogi koniecznej i innych służebności (w szczególności kwestiami związanymi ze służebnościami przesyłu, w tym negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi i zastępstwo procesowe),
 • Zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Bieżącą obsługą prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • Zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • Problematykę związaną ze współwłasnością, w tym: postępowania związane ze współwłasnością, rozliczeniami między współwłaścicielami, zniesieniem współwłasności.

W ramach prowadzonych usług świadczymy porady prawne w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (skype, e-mail, whatsupp).

Już dzisiaj umów się na darmową konsultację korzystając z formularza kontaktowego, napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń.

Kancelaria Adwokacka Urban znajduje się przy ulicy Miodowej 24/12 w Rzeszowie.

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Wszystkie dokumenty mające jakikolwiek związek ze sprawą mogą zostać wykorzystane w trakcie prowadzenia sprawy. Przypominamy, że dokumenty będące załącznikami do pism kierowanych do sądu powinny być oryginałami. W razie opiniowania lub sporządzania umów, a także drobnych porad wystarczające są kopie dokumentów.

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i aplikanci zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może ich jedynie Sąd. Pełną poufnością objęte są zatem zarówno informacje przekazywane przez Klienta w formie ustnej, jak również dostarczana do biura Kancelarii dokumentacja związana z daną sprawą.

Tak. Wielu Klientów zwleka z decyzją podjęcia współpracy z Kancelarią i powierzenia jej prowadzenia sprawy – głównie z obawy przed wysokimi kosztami. Później, już w jej trakcie, tkwią w przekonaniu, że na taką obsługę jest już za późno. Nic bardziej mylnego. Wstąpienie adwokata do sprawy możliwe jest praktycznie na każdym jej etapie – bez względu na jej charakter, stopień zawiłości oraz dotychczasowy przebieg. Oczywiście im wcześniej zdecydują się Państwo na takie wsparcie, tym szanse prawidłowego, ukierunkowanego na zabezpieczenie Państwa interesów działania będą większe.

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
607 431 840

apl. adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na bezpłatną konsultację.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...