Kancelaria Adwokacka Urban udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom w zakresie zawierania umów, które są wpisane w charakterystykę ich działania .

Kancelaria Adwokacka Urban sporządza i opiniuje w szczególności następujące umowy gospodarcze:

I. UMOWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

 • Umowa użytkowania wieczystego.
 • Umowa użytkowania.
 • Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej.
 • Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
 • Umowa zastawu.
 • Umowa o ustanowienie hipoteki

II. UMOWY Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

 • Umowa przelewu wierzytelności.
 • Umowa o przejęcie długu.
 • Umowa o zwolnienie z długu.
 • Umowa sprzedaży.
 • Umowa przedwstępna sprzedaży.
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 • Umowa sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego).
 • Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Umowa sprzedaży na raty.
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności.
 • Umowa sprzedaży na próbę.
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu.
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego.
 • Umowa zamiany.
 • Umowa dostawy.
 • Umowa kontraktacji.
 • Umowa o dzieło.
 • Umowa o roboty budowlane.
 • Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej.
 • Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych.
 • Umowa najmu.
 • Umowa dzierżawy.
 • Umowa leasingu.
 • Umowa użyczenia.
 • Umowa pożyczki.
 • Umowa rachunku bankowego.
 • Umowa zlecenia.
 • Umowa agencyjna (pośrednicza).
 • Umowa agencyjna (pośrednicza i przedstawicielska).
 • Umowa komisu.
 • Umowa przewozu.
 • Umowa spedycji.
 • Umowa ubezpieczenia osobowego.
 • Umowa ubezpieczenia majątkowego.
 • Umowa przechowania.
 • Umowa składu.
 • Umowa spółki cywilnej.
 • Umowa poręczenia.
 • Umowa darowizny.
 • Umowa dożywocia.

III. UMOWY Z ZAKRESU PRAWA BANKOWEGO

 • Umowa kredytu.
 • Umowa o udzielenie gwarancji bankowej.
 • Umowa rachunku powierniczego.
 • Umowa depozytowa.
 • Umowa przewłaszczenia.

IV. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDCZYCH

 • Umowa menedżerska.
 • Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym.

V. UMOWY O WSPÓŁPRACY

 • Umowa akwizycji.
 • Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych.
 • Umowa brokerska.
 • Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
 • Umowa sponsoringu.
 • Umowa konsorcjum.
 • Umowa o świadczenie usług reklamowych.
 • Umowa dystrybucji (selektywnej).
 • Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 • Umowa o świadczenie usług ochrony mienia.
 • Umowa franchisingu.

W ramach prowadzonych usług świadczymy porady prawne w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (skype, e-mail, whatsupp).

Już dzisiaj umów się na darmową konsultację korzystając z formularza kontaktowego, napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń.

Kancelaria Adwokacka Urban znajduje się przy ulicy Miodowej 24/12 w Rzeszowie.

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Wszystkie dokumenty mające jakikolwiek związek ze sprawą mogą zostać wykorzystane w trakcie prowadzenia sprawy. Przypominamy, że dokumenty będące załącznikami do pism kierowanych do sądu powinny być oryginałami. W razie opiniowania lub sporządzania umów, a także drobnych porad wystarczające są kopie dokumentów.

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i aplikanci zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może ich jedynie Sąd. Pełną poufnością objęte są zatem zarówno informacje przekazywane przez Klienta w formie ustnej, jak również dostarczana do biura Kancelarii dokumentacja związana z daną sprawą.

Tak. Wielu Klientów zwleka z decyzją podjęcia współpracy z Kancelarią i powierzenia jej prowadzenia sprawy – głównie z obawy przed wysokimi kosztami. Później, już w jej trakcie, tkwią w przekonaniu, że na taką obsługę jest już za późno. Nic bardziej mylnego. Wstąpienie adwokata do sprawy możliwe jest praktycznie na każdym jej etapie – bez względu na jej charakter, stopień zawiłości oraz dotychczasowy przebieg. Oczywiście im wcześniej zdecydują się Państwo na takie wsparcie, tym szanse prawidłowego, ukierunkowanego na zabezpieczenie Państwa interesów działania będą większe.

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
607 431 840

apl. adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na bezpłatną konsultację.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...