Zarządzanie przedsiębiorstwem to duże wezwanie, zwłaszcza w przypadku prężnych spółek. Może to rodzić problemy organizacyjne, takie jak mnogość koniecznych do zawarcie czynności prawnych.

Dlatego w celu umożliwienia lepszego zarządzania firmą prawodawca wprowadził do porządku prawnego możliwość udzielania prokury, a co za tym idzie – postać prokurenta.

Czym jest prokura? Kim jest prokurent? Kto może zostać prokurentem? Czy prokurent jest obowiązkowy w spółce? Odpowiedź na te oraz inne pytania można znaleźć w niniejszym artykule poświęconym prokurze i prokurentowi.

Cym jest prokura?

Artykuł należy zacząć od wyjaśnienia kluczowego pojęcia, a mianowicie – czym jest prokura. Definicja prokury znajduje się w art. 1091 Kodeksu cywilnego (k.c.), zgodnie z którym:

 „Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

Prokura jest więc szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które obejmuje określone czynności prawne. Może zostać udzielona przez przedsiębiorcę wpisanego do CEiDG oraz spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kim jest prokurent?

Prokurent, jak sama nazwa wskazuje, to najprościej mówiąc osoba, której udzielono prokury. Prokurent nazywany jest inaczej pełnomocnikiem handlowym. Wyróżnić można prokurę łączną (udzielaną łącznie kilku osobom) oraz oddzielną.

Prokura obejmować może również umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki.

Prokurent nie może przenosić udzielonej mu prokury na inną osobę. Nie może on udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności, które zostały powierzone na mocy prokury.

Kto może zostać prokurentem?

Prokurentem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent powoływany jest przez przedsiębiorcę, czyli osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: aplikant adwokacki Małgorzata Cwynar z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności