Jedną z najpopularniejszych rodzajów spółek handlowych, które tworzone są w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka akcyjna (skrót „S.A.”). Jest to kapitałowa spółka handlowa posiadająca osobowość prawną, która może zawiązać jedna albo więcej osób. Szczegółowe informacje dotyczące spółki akcyjnej regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Wobec tego, jak założyć spółkę akcyjną? Odpowiedź na przedstawione pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Założycielem spółki akcyjnej może być jedna lub większa liczba osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną. Ograniczeniem natomiast jest to, iż spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Wspólnicy spółki akcyjnej to akcjonariusze, posiadający określoną liczbę akcji upoważniających do otrzymania wyznaczonej części dywidendy, stanowiącą formę wynagrodzenia dla akcjonariuszy w zamian za zainwestowany w spółkę kapitał.  

Powstanie spółki akcyjnej może stać się skutkiem jednego z trzech procesów:

  1. utworzenia,
  2. przekształcenia istniejącej już spółki,
  3. połączenia bądź podziału już istniejącej spółki (spółek)

Na potrzebę niniejszego artykułu zostaną przedstawione kwestie związane z utworzeniem spółki akcyjnej. Spółka akcyjna, aby zaczęła istnieć musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców. Rejestruje się ją w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie wniosku złożonego wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Przy zgłoszeniu spółki należy pamiętać o dołączeniu niezbędnych załączników. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Przy powstaniu spółki akcyjnej wymaga się przede wszystkim:

  • zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli,
  • wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
  • wpisu do rejestru.

Przy założeniu spółki akcyjnej jednym z elementarnych wymogów stanowi kapitał zakładowy, który dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej i wynosi co najmniej 100 000 zł
a minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz.

Spółka akcyjna w porównaniu do pozostałych spółek kapitałowych jest formą dominującą
w sektorze większych przedsiębiorstw, które potrzebują znaczących zasobów kapitałowych, planując duże przedsięwzięcia na rynku gospodarczym.
Kancelaria Adwokacja Urban specjalizuje się m.in. w zakładaniu spółek, w tym spółki akcyjnej, a także w kompleksowej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: praktykantka Gabriela Pieja  z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)


Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności