Każda osoba prowadząca własną działalność lecznicą nie raz zmagała się z przykrym obowiązkiem przejścia kontroli, mogła to być kontrola ZUSu, Urzędu Skarbowego, Urzędu Wojewódzkiego czy kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeglądanie dokumentów i rozliczeń przez kontrolerów oraz sprawdzanie spełnienia warunków ustawowych przez placówkę w zakresie świadczenia ochrony zdrowia powoduje, że zdrowa dotąd kadra administracyjna zaczyna zgłaszać problemy związane ze skokami ciśnienia oraz zawrotami głowy.

Zapewnimy, że wcale nie musi tak być. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia oznacza tylko tyle, że trzeba się przygotować. Oczywiście, plan działania będzie zależny od tego jaką działalność prowadzimy, ale kilka zasad pozostaje uniwersalnych i nadaje się do zastosowania przez każdego kogo wiąże kontrakt z NFZ.

Pomoc prawna z zakresu prawa medycznego w rzeszowie, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, obsługa prawna placówek medycznych, kontrola NFZ, adwokat Rzeszów, Narodowy Fundusz Zdrowia Rzeszów kontrola

Photo by Owen Beard on Unsplash

  1. Pacjent wciąż jest najważniejszy!

Nagłe zjawienie się kontrolerów NFZ często powoduje zamknięcie placówki na czas trwania czynności. Jest to oczywisty błąd, którego nie powinniśmy popełniać. Nie dość, że tracimy wówczas zaufanie w oczach pacjentów to dodatkowo dopuszczamy się naruszenia obowiązku dbałości o ich zdrowie i życie co naraża nas na szereg odpowiedzialności ( zobacz nasze artykułu o odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej).

Jeżeli udostępnienie dokumentów pracownikom NFZ miałoby w jakikolwiek sposób zakłócić proces leczenia lub przyjmowania umówionych pacjentów, powinniśmy poinformować upoważnione osoby o konieczności poczekania na ich udostępnienie do czasu zakończenia świadczenia opieki. Kontrolerzy mogą nie zgodzić się na taką zwłokę, ale co ważne – swoją decyzję muszą odpowiednio umotywować – NA PIŚMIE. A jak doskonale wiemy, konieczność zaprezentowania swoich racji na piśmie, w którym należy wykazać się niebitą pewnością zasadności swoich działań, bardzo często powoduje, że kontrolerzy są w stanie poczekać lub zjawić się u nas innego dnia.

  1. Nie lubię niespodzianek.

Ludzie dzielą się na tych, którzy chętnie zostaliby zaskoczeni urodzinową imprezą niespodzianką oraz na grupę do której sam należę, w której od zaskoczenia bardziej cenione jest planowanie i świadomość tego co nas czeka.

Przed przeprowadzeniem kontroli konieczne jest odpowiednie zawiadomienie nas o niej. Sytuacje w których zawiadomienie o kontroli nie jest konieczne, są ściśle określone w odrębnych przepisach i obejmują takie sytuacje jak przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw.

Każda niezapowiedziana kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia to taka, w której od zawiadomienia o niej do jej odbycia nie minęło 7 dni. Nie mniej jednak NFZ, w odróżnienia od środowisk prawniczych, uważa że ustawa umożliwia funduszowi dokonywania niezapowiedzianych wizyt, niepoprzedzonych żadną wcześniejszą informacją. Dlatego też takie próby wymuszenia powinny spotkać się z wykonaniem telefonu do przyjaciela, czyli naszego adwokata.

Każde zawiadomienie powinno posiadać informację o tym ile będzie trwało, kiedy zostanie zakończone oraz powinno wykazywać przedmiot i zakres kontroli. Ponadto, tak jak wszystkie działania kontrolerów, powinno określać podstawę prawną, która uzasadnia podjęcie określonych czynności.

  1. Czy mógłbym zobaczyć Państwa legitymację?

To pytanie powinno paść z naszych ust za każdym razem kiedy w naszym lokalu pojawią się osoby dokonujące kontroli. Legitymacja tak jak każdy dokument wykazujący tożsamość powinien być aktualny, zawierać imię i nazwisko kontrolera oraz numer seryjny dokumentu. Nic nie stoi na przeszkodzie wykonania telefonu do oddziału NFZ w celu zweryfikowania tożsamości naszych gości. Oszustów nie brakuje, a wykonanie takiego telefonu wykaże jaką drobiazgowość w naszej działalności przykładamy do wszelkich formalizmów. Posługując się mądrością przysłów – niech kosa trafi na kamień, a kontrolujący najpierw sam zostanie skontrolowany.

  1. Zapraszam do kierownika.

Jeżeli trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, zawsze w trakcie wykonywania czynności sprawdzających w lokalu powinien znajdować się kierownik, dyrektor lub osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów będących powodem wizytacji. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy podczas audytu, pracownicy będący obecni podczas czynności nie są kompetentni do odpowiedzi na stawiane im pytania lub nie są w stanie wskazać odpowiednich dokumentów, których brak może przyświadczać o negatywnych wnioskach pokontrolnych.

  1. Grunt do podstawa…

…w tym wypadku prawna. Kontrolerzy jako organy nadzoru działają tylko i wyłącznie na podstawie przepisów. Dlatego, przy każdej czynności, powinni być w stanie powołać się na odpowiedni paragraf ustawy lub regulaminów. W odróżnieniu od wizytatorów, prowadzący działalność leczniczą nie muszą znać na pamięć wszystkich przepisów. Ale kto pyta nie błądzi, a ciekawość to w tym wypadku bardzo pożądana cecha.

  1. Strach ma wielkie oczy.

Pamiętajmy, że nieodłącznym elementem prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym związanej ze świadczeniem służby zdrowia, jest przechodzenie różnego rodzaju kontroli i sprawdzianów przestrzegania norm. Spokój może nas uratować, a panika jest w tym wypadku bardzo niepożądana. W każdym wypadku możliwe jest skorzystanie z instytucji odwołania, a drobne uchybienia wyłapane podczas kontroli, zazwyczaj kończą się niegroźnym pouczeniem.

 

Jeżeli zainteresował Cię temat “Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia” lub masz jakieś pytania z zakresu prawa medycznego, skontaktuj się z nami przez poniższy formularz lub zadzwoń i umów się na spotkanie z adwokatem w Rzeszowie lub na terenie województwa podkarpackiego.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...