Wielu przedsiębiorców w obecnych czasach zastanawia się nad dalszym sensem prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, niekiedy nawet decydują się na przekształcenie spółki w inną formę.

Dla wielu jednak przedsiębiorców przekształcenie spółki komandytowej w inną nie zawsze jest odpowiednim i satysfakcjonującym rozwiązaniem.

 Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz najlepszego rozwiązania w tym przypadku, to świetnie trafiłaś/eś! Czytając ten artykuł dowiesz się jak szybko, łatwo i zgodnie z prawem przeprowadzić likwidację spółki komandytowej.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wyróżnia się następujące przyczyny rozwiązania spółki:
 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć komplementariusza lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu.

Wymienione przyczyny nie stanowią zakończenia działalności spółki komandytowej, podjęte muszą zostać konkretne działania prowadzące do rozwiązania spółki.

Istnieją dwie możliwości rozwiązania spółki:
 1. przeprowadzenie likwidacji spółki
 2. rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji
 uwaga: Należy pamiętać, że faktyczne rozwiązanie spółki następuje w momencie wykreślenia jej z KRS!

Kiedy możliwe jest rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji?

 1. Wszyscy wspólnicy się na to zgadzają oraz
 2. Umowa spółki nie stanowi o sposobie likwidacji w inny, konkretny sposób.
Photo by Austin Distel on Unsplash
Korzyści, jakie płyną z rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji to przede wszystkim:
 • Oszczędność czasu oraz kosztów, przede wszystkim nie ma opłaty od wniosku ze zgłoszeniem do KRS otwarcia likwidacji;
 • Brak zmiany w zakresie reprezentacji;
 • Mniej czynności sprawozdawczych;
 • Możliwość podejmowania działań wykraczających poza wskazane wyżej czynności likwidacyjne;
 • Brak wskazania, że spółka jest w trakcie kończenia swojej działalności.

Drugą i podstawową możliwością zakończenia spółki jest jej likwidacja.  

Proces likwidacji prowadzony jest przez likwidatora lub likwidatorów powołanego przez wspólników lub sąd.

Jak wygląda proces likwidacji?

 • Proces likwidacji rozpoczyna się od zgłoszenia do sądu rejestrowego otwarcia likwidacji,
 • Uprawniony i zobowiązany do dokonania takiego zgłoszenia jest każdy likwidator spółki,
 •  Zgłaszając otwarcie likwidacji spółki komandytowej, likwidatorzy zobowiązani są także zgłosić nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki,
 •  W przypadku likwidatorów powoływanych przez sąd, ich wpis i wykreślenie następują z urzędu,
 • Na dzień otwarcia likwidacji likwidatorzy sporządzają bilans rozpoczęcia likwidacji.

Po dokonania tych kroków procedury likwidacji następują czynność likwidacyjne:

 1. zakończenia bieżących interesów spółki komandytowej,
 2. ściągnięcia jej wierzytelności,
 3. wypełnienia jej zobowiązań,
 4. upłynnienia należącego do niej majątku.

Gdy likwidacja spółki trwa dłużej niż rok, likwidatorzy sporządzają za każdy rok obrotowy trwania postępowania likwidacyjnego sprawozdanie finansowe. 

Po wykonaniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy sporządzają bilans zakończenia likwidacji, a następnie zgłaszają zakończenie likwidacji do sądu rejestrowego, wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie, czyli utrata przez spółkę komandytową bytu prawnego.

Wnioskując z powyższych informacji można zauważyć, że katalog czynności jakich należy dokonać w toku likwidacji jest szeroki. Z tego względu, postępowanie likwidacyjne może być czasochłonne i może wymagać znacznego zaangażowania likwidatorów i wspólników spółki. Ponadto, konieczność dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców KRS, chociażby w zakresie otwarcia likwidacji czy też zmian likwidatorów, wymaga ze strony spółki także zaangażowania środków finansowych. Przyjęcie wcześniej podanego sposobu, czyli rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji pozwala na dokonanie tego w krótszym czasie oraz pozwoli zaoszczędzić koszty związane ze głoszeniem do KRS.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Praktykant Magdalena Sołtysik z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności