Nieuczciwe praktyki rynkowe to działania, które są sprzeczne z zasadami etyki biznesowej i naruszają zasady uczciwej konkurencji. Mogą mieć różne formy i obejmować różne dziedziny gospodarki, takie jak marketing, sprzedaż, reklama czy dostawcy usług.

Zasada uczciwej konkurencji

W Polskim porządku prawnym obowiązuje podstawowa reguła prowadzenia działalności gospodarczej polegająca na obowiązku stosowania zasady uczciwej konkurencji. Zasada ta polega na zachowaniu zasad przejrzystego biznesu z jednoczesnym poszanowaniem dobrych obyczajów, a także interesów wszystkich uczestników obrotu gospodarczego

Podstawa prawna

Nieuczciwe praktyki rynkowe zostały określone w rozdziale drugim ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy „Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”.

Photo by Scotta Grahama on Unsplash
Kiedy praktyka rynkowa uznawana jest za nieuczciwą?

Praktyka rynkowa uznawana jest za nieuczciwą w sytuacji, kiedy:

1) jest sprzeczna z wymogami staranności zawodowej;

2) w sposób istotny zniekształca lub może w sposób istotny zniekształcić zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta, do którego dociera bądź do którego jest skierowana lub przeciętnego członka grupy konsumentów, jeżeli praktyka handlowa skierowana jest do określonej grupy konsumentów.

Obie powyższe przesłanki muszą być spełnione jednocześnie.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji

Przykładów czynów nieuczciwej konkurencji jest wiele. Są to przede wszystkim:

  • działania wprowadzające w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy,
  • oznaczenia towarów lub ich specyfikacji w sposób błędny,
  • naśladownictwo innych towarów
  • utrudniania dostępu do rynku poprzez ustanowienie monopolu
  • sprzedaż lawinowa
  • stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy

Powyższy katalog ma charakter otwarty.

Konsekwencje stosowania czynów nieuczciwej konkurencji

Polski prawodawca za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji przewidział sankcje, zarówno o charakterze karnym, jak i cywilnym.

Na gruncie prawa cywilnego przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, a także usunięcia ich skutków. Może domagać się również złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, jak również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Natomiast, gdy czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, osoba zainteresowana ma możliwość żądania zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem polskiej kultury lub ochroną dziedzictwa narodowego.

W kwestii sankcji karnych można wyróżnić karę grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat 2. Najwyższe sankcje przewidziane są za organizowanie lawinowej sprzedaży, które to zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Małgorzata Cwynar z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności