Zgodnie z ogólnymi zasadami, wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie mają podpisanej umowy o pracę ze swoją spółką, są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS oraz składki zdrowotnej. Jednakże sytuacja wygląda inaczej w przypadku jednoosobowych spółek z o.o., gdzie przedsiębiorca jest traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Na mocy art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, taka osoba jest zobligowana do opłacania należnych składek.

Co mówi ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku w art. 6 ust 1 pkt 5 wskazuję, że:

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi”

Z kolei zgodnie literalnym brzmieniem art. 8 ust 6 pkt 4 tej samej ustawy:

„za prowadzącego działalność pozarolniczą uznaje się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej”

Jeszcze do niedawna mimo istnienia przepisu, którego wykładnia językowa wskazuje wprost. na co innego do wspólników spółek z o.o., jeśli różnica w ich udziałach była nieznacząca, co oznaczało, że na przykład jeden wspólnik posiadał 99% udziałów, a drugi tylko 1%, wspólnicy byli traktowani w taki sam sposób, to znaczy, że musieli opłacać składki ZUS. W takim przypadku wspólnika większościowego traktowano jak wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., co wiązało się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej. Chociaż działania zakładu ubezpieczeń społecznych mające na celu wykrycie nielegalnych praktyk mogły być uzasadnione, należy podkreślić, że w przedstawionej sytuacji nie można mówić o obchodzeniu prawa. Przyznanie udziałów innej osobie jest uprawnieniem wynikającym bezpośrednio z Kodeksu spółek handlowych. Nawet wspólnik posiadający jedynie 1% udziałów ma prawo do wspierania działań większościowego udziałowca, współdecydowania o sprawach spółki oraz korzystania z pozostałych praw korporacyjnych. Sytuacja ta całkowicie się odmieniał w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 roku, o której pisaliśmy w osobnym wpisie. 

Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą poza rolnictwem. W związku z tym jest zobowiązany do opłacania składek na ZUS, co obejmuje również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wspólnik taki podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Może się zdarzyć, że w wyniku zbiegu różnych tytułów ubezpieczeń, konieczność opłacania składek zostanie ograniczona tylko do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taka sytuacja wystąpi na przykład, gdy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Wówczas będzie on objęty ubezpieczeniem społecznym wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Oznacza to, że jeśli działalność gospodarcza została założona przed nabyciem statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., to składki będą opłacane jedynie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zbieg tytułów ma również znaczenie w kontekście ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W tym przypadku jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie z każdego z tych tytułów (art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności