Na przestrzeni lat zaobserwować możemy, iż umowa zlecenia cieszy się coraz większą popularnością. Występowanie tego typu umowy dostrzec można w szczególności w środowisku studenckim, posiada zarówno swoje plusy, jak i minusy. Jeśli chcesz poznać bliżej warunki takiej umowy, jej korzyści, a także konsekwencje, jakie pociąga za sobą zachęcam Cię do zgromadzenia wiadomości na ten temat czytając ten artykuł.

Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art.734-751. Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, o czym należy pamiętać podczas zawierania takowej umowy. Wynika z tego fakt, iż osobie wykonującej zlecenie przysługują takie warunki i prawa, jakie wynikają z treści zawartej umowy.

Zgodnie z art. 734 § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Jakie są warunki umowy zlecenia?

Umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej (po jedynym egzemplarzu dla każdej ze stron) i określać co najmniej:

 • Rodzaj umowy,
 • Datę jej rozpoczęcia i zakończenia,
 • Charakterystykę pracy,
 • Wartość wynagrodzenia,
 • Informację o tym, czy zleceniobiorca będzie korzystał z praw autorskich.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenia?

 • Brak podporządkowania pracodawcy,
 • Zawierana jest na czas określony,
 • Może być umową odpłatną lub nieodpłatną,
 • Pracę świadczyć może nie tylko osoba fizyczna, lecz także podmiot gospodarczy,
 • Nie obejmuje jej podstawowe minimum wynagrodzenia,
 • Wynagrodzenie jest wypłacane po wykonanej pracy,
 • Brak ograniczeń w liczbie kolejnych umów.
Jakie są prawa i obowiązki stron?

Zleceniobiorca ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Nie ma natomiast prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego ani wychowawczego, a także nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zleceniodawca finansuje połowę kosztów ponoszonych przez zleceniobiorcę na składkę rentową i emerytalną. Jeśli zleceniobiorca to uczeń lub student do 26 roku życia to pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.

Zleceniodawca również nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci chorobowego.

Kiedy zlecenie ustaje?
 • Przez wykonanie zlecenia
 • Wypowiedzenie (art.746 KC)
 • Co do zasady śmierć albo utrata zdolności do czynności prawnej nie powodują ustania zobowiązania (chyba że ustawa stanowi inaczej) –art.747 KC
 • Śmierć zleceniobiorcy (art. 748)
Kiedy i w jaki sposób dochodzi do przedawnienia roszczeń z umowy zlecenia?        
 • Na zasadach ogólnych wynikających z art.117 KC z wyjątkiem:
 • 2 lata – wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się przyjmowaniem zleceń danego rodzaju
 • 2 lata – zlecenia w znaczeniu ścisłym dotyczące czynności faktycznych

(utrzymanie, leczenie, pielęgnowanie, wychowywanie lub nauka)

 Jakie istotne zmiany dotyczące umowy zlecenia pojawiają się w 2023 r?

W roku 2023 wysokość minimalnej stawki godzinowej w pierwszym półroczu wynosi 22,80 zł, a w drugim półroczu będzie to już 23,50 zł za jedną godzinę pracy.

Zleceniobiorcy mogą od stycznia 2023r. składać u zleceniodawcy PIT-2, korzystając w trakcie roku z kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Praktykant Magdalena Sołtysik z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...