Czym jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Zastanawiasz się, czy może zostać wydany wobec Ciebie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Na jaki okres może być wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie są funkcje zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z konstytucyjnych praw, które przysługuje na mocy art. 22 Ustawy Zasadniczej. Zgodnie z przytoczonym przepisem „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną okoliczności, na podstawie których może zostać wydane zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czym jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenie działalności gospodarczej to szczególna sankcja, jaką sąd może nałożyć na osoby fizyczne, które w związku z upadłością zachowują się w sposób oceniany negatywnie.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej reguluje art. 373 ustawy prawo upadłościowe. W przywołanym przepisie są enumeratywnie przytoczone przesłanki, na podstawie których sąd może zostać orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza, że osoba nim objęta nie może prowadzić działalności jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności w ramach spółki cywilnej. Osoba taka nie może również pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej.

Osoba z przedmiotowym zakazem nie może także być reprezentantem lub pełnomocnikiem:

 • osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego,
 • przedsiębiorstwa państwowego,
 • spółdzielni,
 • fundacji,
 • stowarzyszenia.

Funkcje zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Próby wykreowania funkcji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2002 r. (sygn. akt P 12/01). Zdefiniował w nim poniższe funkcje zakazu prowadzenie działalności gospodarczej:

 • „prewencyjno-profilaktyczna. Ma odstraszać od zachowań, które stanowiłyby naruszenie prawa i jednocześnie zabezpieczać przed lekceważeniem prawnych rygorów prowadzenia działalności gospodarczej”;
 • „zabezpieczająca przed wyrządzeniem szkody wierzycielom”;
 • „zabezpieczenia praw i wolności innych uczestników obrotu gospodarczego”;
 • „zapobiegania sytuacjom patologicznym sprzyjającym możliwości powstania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu”;
 • „gwarantująca obowiązek dochowania należytej staranności”;
 • „wyłączenia z obrotu gospodarczego osób, które nie są w stanie sprostać podstawowym wymaganiom prowadzenia działalności gospodarczej”.
Phono by Austin Distel Unsplash

Na jaki okres czas jest wydawany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony przez sąd na okres od jednego roku do nawet 10 lat. Okres ten ustalany jest w zależności od winy i skutków podejmowanych działań. Może być to w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego oraz rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Dla kogo może zastać wydawany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Przypadki, w których sąd może nałożyć na konkretną osobę zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zostały wymienione w art. 373 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców. Zgodnie z przywołanym przepisem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać nałożony na osobę, która:

 • mimo ustawowego obowiązku nie złożyła lub złożyła nieterminowo wniosek o ogłoszenie upadłości
 • w sposób istotny przyczyniła się do niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • nie wydała lub nie wskazała majątku ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów (w tym danych w postaci elektronicznej) po ogłoszeniu upadłości
 • ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek, który stanowił masę upadłości
 • nie wykonywała innych obowiązków prawnych w toku postępowania
 • utrudniała postępowanie upadłościowego

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Małgorzata CwynarKancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności