We wtorek 31.03.2020 r. prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Czy pomoże ona biznesowi w Polsce? Postanowiliśmy w związku z tym przyjrzeć się statystykom odnośnie złożonych wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2019 roku i w 2020 roku

Przyjrzyjmy się statystykom, obecną sytuację najdokładniej określą nam dwie tożsame daty z roku poprzedniego i obecnego.

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło w dniach 30-31 marca:

 • 2019 r. – 877 wniosków o zwieszenie działalności gospodarczej.
 • 2020 r. – 14.880 wniosków o zwieszenie działalności gospodarczej.

Natomiast w dniu 1.04.2020 r. liczba zawieszonych działalności gospodarczych wynosiła 4.662.

Liczby nie kłamią. Wzrost liczby składanych wniosków o zwieszenie działalności gospodarczej jest ogromny, aż 1679% w stosunku do roku ubiegłego!

Dlaczego przedsiębiorcy składają wnioski o zwieszenie działalności gospodarczej?

Główną przyczyną jest utrata przychodów, która staje się odczuwalna dla większości przedsiębiorców. Wielu z nich ma przerwane łańcuchy dostaw, a do tego pracowników na kwarantannie w domu. Do tego dochodzą obowiązki regulowania zobowiązań względem ZUSu i Urzędu Skarbowego, a także zapłata czynszów i wynagrodzenia dla pracowników. W takiej sytuacji szansą na przetrwanie dla części przedsiębiorców może być złożenie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej.

Kto może złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej?

Zawiesić działalność może:

– każdy przedsiębiorca, który jest wpisany do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

– spółka, która jest zarejestrowana w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej bezterminowo, jednak nie krócej niż na 30 dni.

Spółka zarejestrowana w KRS może zostać zawieszona maksymalnie na 24 miesiące.

Przed złożeniem wniosku warto przemyśleć na jaki okres chcemy zawiesić swój biznes. Przede wszystkim warto podkreślić, że data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej może, ale też nie musi być tożsama z datą złożenia wniosku (może to być data wcześniejsza lub późniejsza niż złożenie wniosku). Jeżeli chodzi o spółki, to data zawieszenia musi być ustalona i potwierdzona przez wszystkich wspólników. Warto również podjąć decyzję czy zawieszenie działalności ma być bezterminowe czy na czas określony. Jeżeli we wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej nie wskażesz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo (do czasu aż jej nie wznowimy albo nie wykreślimy).

Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?

Uwaga, to będzie bardzo istotna kwestia – możesz zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu. Może to być utrata dochodu, kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem, spadek dochodów poniżej twoich przypuszczeń, masz możliwość podjęcia pracy na etacie, albo jeżeli z przyczyn osobistych nie możesz lub nie chcesz prowadzić działalności.

O czym należy pamiętać składając wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej?

Przede wszystkim przed zawieszeniem działalności gospodarczej należy:

 • rozwiązać umowy z pracownikami,
 • zawrzeć porozumienia z klientami,
 • rozwiązać umowy dotyczące działalności (najem, Internet, telefon),
 • przeprowadzić formalności związane z ZUSem i Urzędem Skarbowym.

Jak można złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej?

Są trzy sposoby na złożenie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • online.
jak wypełnić wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej czy się opłata pomoc prawna adwokat Rzeszów
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

W jakim urzędzie można złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej można złożyć w:

 • urzędzie miasta lub gminy,
 • urzędzie dzielnicy miasta stołecznego Warszawy,
 • miastach na prawach powiatu.

Jak zawiesić działalność, jeżeli jest się przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to zawiesić ją możesz poprzez CEIDG. Informacja o zawieszeniu działalności zostanie przekazana do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, ZUS lub KRUSu oraz do GUSu (Główny Urząd Statystyczny).

Zawieszenie działalności gospodarczej w urzędzie, jak to zrobić?

Możesz działać osobiście lub wszystkie czynności może wykonać twój pełnomocnik. W urzędzie dostępne są odpowiednie formularze, możesz je również pobrać klikając TUTAJ.

Wniosek musisz wydrukować, uzupełnić, podpisać i zanieść do urzędu miasta lub gminy. Te czynności może wykonać za ciebie pełnomocnik (np. ustanowiony adwokat). Po złożeniu dokumentacji, urzędnik potwierdza jej przyjęcie i wprowadza dane z wniosku do systemu, najpóźniej następnego dnia. 

Zawieszenie działalności gospodarczej listownie, jak to zrobić?

Wniosek (do którego link podaliśmy wyżej) drukujesz, wypełniasz, podpisujesz i wysyłasz do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Najlepiej wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Czasami urząd do zatwierdzenia takiego wniosku będzie potrzebował potwierdzenia podpisu u notariusza.

Zawieszenie działalności gospodarczej online, jak to zrobić?

Z uwagi na panującą obecnie pandemię koronawirusa, korzystniejsze będzie dla niektórych przedsiębiorców złożenie takiego wniosku bez wychodzenia z domu czyli online. Potrzebować do tego będziesz Profilu Zaufanego.

Krok po kroku złożenie online wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej 

 1. Jeżeli nie posiadasz – załóż Profil Zaufany. Możesz to zrobić również przez Internet, kliknij TUTAJ. 
 2. Załóż konto w CEIDG, możesz to zrobić klikając TUTAJ. 
 3. Aktywuj konto – otwórz maila i kliknij w link aktywacyjny.
 4. Zaloguj się do konta w CEIDG, możesz to zrobić klikając TUTAJ.
 5. Wypełnij wniosek o zawieszenie -> menu -> Operacje na wpisie -> Zawieś działalność gospodarczą,
 6. Podpisz za pomocą Profilu Zaufanego i wyślij wniosek.

Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej online tylko jeżeli nie zatrudniasz pracowników (na umowę o pracę, na spółdzielczą umowę o pracę, na zasadzie mianowania, wyboru, powołania, nie dotyczy to umów zleceń i umów o dzieło).

Braki we wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego czy prześlesz wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej listem, czy uzupełnisz go osobiście, czy złożysz go online. Urząd będzie miał obowiązek sprawdzić go. Jeżeli wniosek będzie złożony niepoprawnie lub będzie miał braki, urząd wezwie cię do uzupełninia wniosku lub skorygowania go we wskazanym zakresie. Będziesz miał 7 dni roboczych na poprawienie wniosku. Po tym czasie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej?

 Złożenie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej w urzędzie jest bezpłatne. Możesz jedynie ponieść koszty pomocy prawnej świadczonej przez pełnomocnika. Profesjonalny pełnomocnik może reprezentować firmę przed wszystkimi urzędami, także w sprawach sądowych i poświadczać z oryginałem kopię każdego dokumentu, który dotyczy załatwianej sprawy (sądy traktują taki dokument jak oryginał). 

Jak długo trzeba czekać na akceptację wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej?

Zmiana będzie dokonana w twoim wpisie w bazie przedsiębiorców CEIDG w ciągu jednego dnia (roboczego) od złożenia wniosku.

Czy mogę zawiesić działalność gospodarczą spółki cywilnej?

Wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej w spółce cywilnej będzie skuteczne, jeżeli złożą go wszyscy wspólnicy.

Jak złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej w spółce cywilnej (s.c.)?

 1. Najpierw musisz zgłosić zawieszenie działalności w rejestrze REGON, czyli do GUS. Uważaj na zachowanie terminu – 7 dni od dnia zawieszenia s.c.
 2. Kolejno zgłaszasz do zawieszenie na formularzu NIP-2 do Urzędu Skarbowego. Pamiętaj o terminie – 7 dni od dnia zawieszenia s.c.
 3. Następnie potwierdzasz wszystko w CEIDG na specjalnym formularzu CEIDG-1 wraz z załącznikiem CEIDG-SC. Zgłoszenie składasz po dacie faktycznego zawieszenia i po załatwieniu formalności w GUS i US.

Pamiętaj, że te czynności muszą być dokonane przez wszystkich wspólników! Czyli pod wnioskami powinni być podpisani wszyscy wspólnicy.

zawieszenie działalności gospodarczej z powodu koronawirusa obowiązki pomoc prawna adwokat z Rzeszowa specjalista z obsługi prawnej przedsiębiorstw
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, a mały ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do płacenia niższych składek w ramach tzw. małego ZUSu muszą pamiętać, że okres ten jest limitowany i nie może być dłuższy niż 3 lata. Jeżeli w tym czasie zdecydują się zawiesić działalność gospodarczą, to mimo iż w tym okresie nie będą korzystali z opłacania niższych składek, nie ulega zawieszeniu okres podlegania pod tzw. mały ZUS. Zawieszenie działalności gospodarczej wliczane jest w okres 3 lat.

Plusy złożenia wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej

 1. zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS,
 2. brak obowiązku opłacania składek na podatek dochodowy,
 3. brak obowiązku opłacania należności wynikających z deklaracji VAT,
 4. można dokończyć transakcje rozpoczęte przed zawieszeniem firmy,
 5. możliwość dokonania wszelkich formalności związanych z zawieszeniem online (jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników),
 6. możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów (np. wynająć lokal),
 7. można przyjmować należności, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 8. możliwość zbycia środków trwałych lub wyposażenia,
 9. możliwość powołania (i również odwołania) zarządcy sukcesyjnego.

Minusy złożenia wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej

 1. brak możliwości osiągania przychodów z tytułu prowadzonej działalności,
 2. utrata dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej (jeżeli działalność nie zostanie wznowiona po 30 dniach),
 3. niepodzielność składki zdrowotnej dla osób korzystających z tzw. ulgi na start (pozostałe osoby mogą odprowadzić składki proporcjonalnie do liczby pozostałych do opłacenia dni),
 4. obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 5. możliwość przeprowadzenia kontroli (zgodnie z zasadami przewidzianymi dla przedsiębiorców),
 6. okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury,
 7. oczywiście nie możesz prowadzić działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy, który zawiesił działalność gospodarczą

Co również istotne przedsiębiorca, który złożył wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej ma obowiązek (ale i prawo):

 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • uczestniczyć w kontrolach,
 • składać coroczne sprawozdania finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • opłacać należności publiczno-prawne (czyli np. opłaty środowiskowe, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości).

Czy jest jakaś alternatywa dla przedsiębiorcy dla wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej?

Alternatywą dla złożenia wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej jest skorzystanie z pakietu jakie oferuje państwo dla przedsiębiorców, tzw. tarczy antykryzysowej. W jej ramach można uzyskać zwolnienie z płacenia składki ZUS, ulgę w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej, świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych, świadczenia postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawnej. Można również skorzystać z udzielanych mikropożyczek dla firm, dopłaty do pensji pracowników, odroczenia spłaty kredytów. Pomoc została przygotowana dla firm, które były obecne na rynku przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej i potrzebujesz pomocy prawnika w tym procesie, skontaktuj się z nami. Dostępni jesteśmy pod numerem telefonu: 884 888 536. Pozostajemy do dyspozycji.

Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie ich działalności, od złożenia wniosku po wpis, przez stałą obsługę gospodarczą, aż po składanie wniosków o zwieszenie działalności gospodarczej, czy likwidację przedsiębiorstwa.

Autor: adwokat Ewelina Urban Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...