Obecny rok zaowocował gruntownymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem CEIDG. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dokonuje stopniowego porządkowania e– usług dla przedsiębiorców. W 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, znacząco wzrosła liczba spraw załatwianych internetowo. Wspomniany wzrost najlepiej obrazują statystyki – w 2019 roku wniosków złożonych internetowo o rejestrację, zawieszenie czy wznowienie działalności gospodarczej było jedynie 4530 tysięcy, to w 2020 roku już prawie 918,3 tys. Jednocześnie należy wskazać, że liczba odsłon portalu biznes.gov.pl w 2020 roku wyniosła aż 49,2 milionów odsłon, czyli o 61,4 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Zmiany w CEIDG

Dlatego też w resorcie zapadła decyzja o zintegrowaniu portalu ceidg.gov.pl z biznes.gov.pl. Oznacza to, że usługi dostępne dotychczas pod adresem www.ceidg.gov.pl zostały przeniesione na portal biznes.gov.pl. Decyzja ta jest podyktowana względami praktycznymi oraz podparta przywołanymi statystykami. Można ocenić ją zasadniczo pozytywnie, jednak wiadomo, że jej prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest w dużej mierze od sprawnie działających instytucji publicznych. Warto wiedzieć co przyniosą wspomniane zmiany oraz jakich czynności będzie można dokonać za pośrednictwem konta na biznes.gov.pl. Z tego względu niniejszy artykuł bierze pod lupę zarówno wprowadzone zmiany, jak i te które dopiero się pojawią. 

Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców – korzyści płynące z posiadania Konta Przedsiębiorcy

Jak już wspomniano wszelkie usługi dostępne dla przedsiębiorców na stronie rejestru ceidg.gov.pl zostały przeniesione do biznes.gov.pl. Zamiast dotychczasowych dwóch kont w dwóch różnych serwisach przedsiębiorca ma jedno konto użytkownika – Konto Przedsiębiorcy. Z praktycznego punktu widzenia, oznacza to, że wszelkie czynności związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach takich jak zawieszenie, wznowienie czy zamknięciem działalności będą dokonywane pod jednym adresem internetowym. Zapewni to jednolitość procesu oraz usprawni jego przebieg, ponieważ nie będzie potrzeby rejestracji na kilku portalach i obsługiwania różnych narzędzi internetowych. Przedsiębiorca nie będzie musiał wypełniać m. in. formularza wniosku CEIDG-1, ponieważ zostanie on zastąpiony przez intuicyjny kreator usługę online. Ponadto w ramach Konta Przedsiębiorcy będzie możliwe sprawdzanie powiadomień oraz kontrolowanie statusu i historii realizowanych spraw urzędowych. 

Co więcej na Koncie Przedsiębiorcy biznes.gov.pl przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia adresu do elektronicznych doręczeń, który ma docelowo poprawić wymianę korespondencji z urzędami. Dodatkową korzyścią płynącą z posiadania Konta Przedsiębiorcy jest to, że po zalogowaniu dostępne są dane przedsiębiorców, złożone wnioski oraz dokonane we wpisie zmiany. 

inwestycja prawna budynek wieżowiec lokal użytkowy mieszkania okna prawo budowlane deweloper
Photo by Dan Schiumarini on Unsplash

Jak złożyć internetowy wniosek o wpis do CEIDG po wprowadzonych zmianach? 

Jak wiadomo, złożenie wniosku o wpis w CEIDG można załatwić na trzy sposoby – osobiście w urzędzie, listownie bądź elektronicznie. Do rejestracji, a następnie do logowania konta przedsiębiorcy w biznes.gov.pl potrzeby jest profil zaufany. Po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownika w systemie należy wypełnić kreator wniosku poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji lub wpisanie danych. System następnie sam przygotowuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Sporządzony w ten sposób wniosek jest opatrywany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Ten sam proces znajduje zastosowanie przy dokonywaniu zmian we wpisie w CEIDG.

Nowe formularze wniosków i zaświadczeń CEIDG

Od połowy grudnia 2021 r. ministerstwo zamierza wprowadzić nowe wzory formularzy i zaświadczeń CEIDG. Wszystkie nowe wzory wraz z instrukcjami dotyczącymi ich wypełniania będą dostępne pod adresem: biznes.gov.pl/ceidg. Zostały one przygotowane w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami oraz wzorowane są na najlepszych polskich i zagranicznych przykładach formularzy. 

Pełnomocnicy i prokurenci w CEIDG

Zgodnie z nowymi zmianami od października bieżącego roku istnieje możliwość złożenia wniosku dotyczącego wpisy/zmiany we wpisie w CEIDG przez pełnomocnika. Pełnomocnik co do zasady musi posiadać odpowiednie umocowanie do wykonania w imieniu mocodawcy czynności związanych z edycją danych wpisu, zawieszenia, wznowienia czy zakończenia działalności gospodarczej. Co więcej w portalu biznes.gov.pl dostępna jest również usługa zarządzania pełnomocnictwami. Funkcja ta pozwala na dodanie pełnomocnika/prokurenta, usunięcie pełnomocnika/prokurenta, edycji pełnomocnictwa/prokury, usunięcia mocodawcy, zmiany widoczności numeru PESEL we wpisie mocodawcy. 

Celem powyżej przedstawionych zmian jest przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do niezbędnych informacji i e-usług w jednym serwisie i w ramach jednego konta. Konto Przedsiębiorcy gromadzi  wszelkie postanowienia, statusy i historii realizowanych spraw urzędowych, które przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić w jednym miejscu. Docelowo ma to usprawnić procesy związane z dokonywaniem zmian w zakresie wpisu oraz rejestracji samej działalności. Co więcej wprowadzone zmiany są korzystne również dla urzędników, który zyskają narzędzie ułatwiające obsługę firm w gminie oraz przyspieszy ich pracę w tym zakresie. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy we wprowadzeniu zmian do CEIDG lub związanych z obsługą prawną Twojej firmy, skontaktuj się z adwokatami z Kancelarii Urban w Rzeszowie – zadzwoń  –  884 888 536 i umów się na spotkanie.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. likwidacja spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 2. wypłacanie kapitału ze spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pytania i odpowiedzi – kliknij TUTAJ
 4. spółka z o.o. – co trzeba o niej wiedzieć? – kliknij TUTAJ
 5. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – kliknij TUTAJ
 6. działanie na szkodę spółki – kliknij TUTAJ
 7. przymusowy wykup akcji spółki publicznej – kliknij TUTAJ
 8. polityka wynagrodzeń w spółce publicznej – kliknij TUTAJ
 9. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 10. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 11. jak założyć spółkę przez internet? – kliknij TUTAJ
 12. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 13. stowarzyszenia – kliknij TUTAJ
 14. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ
 15. ochrona firmy przed negatywnymi komentarzami w Internecie – kliknij TUTAJ

autor: Martyna Gimlewicz – Kancelaria z Rzeszowa Urban

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...