Instytucje otoczenia biznesu w pigułce 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) można ogólnie zdefiniować jako podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom. IOB stanowią pewnego rodzaju element struktury wspierania przedsiębiorczości, który wypełnia lukę pomiędzy mechanizmami rynkowymi a działaniami administracji publicznej. Ponadto stanowią infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą łatwiej i bardziej efektywnie realizować wyznaczone strategie. Ich działalność jest w dużej mierze związana z Unią Europejską oraz jej wpływem na polską gospodarkę. 

Instytucje otoczenia biznesu – cel

Głównym celem instytucji otoczenia biznesu jest działanie na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Instytucje otoczenia biznesu w swojej działalności nie są pozbawione odpowiedniego zaplecza, posiadają odpowiednią bazę materialną i techniczną, a także dysponują wykwalifikowanymi kadrami. Ponadto są wyposażone w odpowiednie kompetencje, które pozwalają im na świadczenie usług na określonym poziomie na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorców. Usługi te są w pierwszej kolejności oparte na doradztwie. Zakres wsparcia udzielanego przez Instytucje otoczenia biznesu jest znacznie uzależniony od rodzaju podmiotów, do których kierują swoją ofertę oraz od przyjętej przez IOB specyfikacji. 

Formy Instytucji otoczenia biznesu

W polskim porządku prawnym forma w jakiej prowadzone są instytucje otoczenia biznesu jest w pełni dowolna. Mianowicie mogą być one prowadzone w formie stowarzyszeń, fundacji bądź nawet spółek. 

Wewnętrzna organizacja IOB opiera się najczęściej na utworzonych oddziałach lub podstruktury. Instytucje dostosowują swoje struktury w taki sposób, aby móc realizować swojej cele i zadania w najbardziej efektywny sposób. 

Charakterystyka polskiego systemu Instytucji otoczenia biznesu

Instytucje tworzą swego rodzaju system. W polskim systemie IOB można wyróżnić wiele różnorodnych podmiotów, na podstawie kryterium zakresu prowadzonej przez nie działalności jak i grupy docelowej, do której są skierowane. Na tej podstawie w polskim zbiorze IOB można wyróżnić trzy grupy instytucji: 

Instytucje otoczenia biznesu – Ośrodki przedsiębiorczości

Instytucje wyróżnione w ramach tej grupy zajmują się przede wszystkim szeroko pojętą promocją przedsiębiorczości oraz dostarczaniem usług wsparcia dla małych firm. Wspomniana promocja przedsiębiorczości jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które spotkały się z dyskryminacją w toku prowadzonej działalności. Ponadto ośrodki przedsiębiorczości podejmują działania zmierzające do aktywizacji regionów peryferyjnych lub tych, które zostały dotknięte kryzysem strukturalnym. Wszelkie działania podejmowane przez ośrodki przedsiębiorczości mają na celu podniesienie aktywności gospodarczej oraz niwelowanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. 

Instytucje otoczenia biznesu – Ośrodki innowacji

Instytucje otoczenia biznesu przyporządkowane do tej grupy zajmują się przede wszystkim promocją innowacyjnej przedsiębiorczości oraz jej inkubacją. Ponadto zajmują się transferem technologii, dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej. Propagują również nawiązywanie współpracy nauki z biznesem. 

wieżowce w centrum miasta nowoczesne budynki kancelarii prawnych najlepsze biura dla prawników
Photo by Sean Pollock on Unsplash

Instytucje otoczenia biznesu – Instytucje finansowe

Ich zadaniem jest ułatwianie dostępu do informacji i środków finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez odpowiedniej historii kredytowej. Równolegle, instytucje finansowe zajmują się dostarczaniem usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Instytucje otoczenia biznesu – zasięg

Instytucje otoczenia biznesu możemy również podzielić ze względu na zasięg badania. Według tego kryterium można wyróżnić instytucje: 

 1. prowadzące działalność na skalę lokalną – w obrębie gminy lub powiatu. 
 2. realizujące swoje zadania w skali regionalnej – w obrębie kilku powiatów lub nawet na obszarze całego województwa. 
 3. prowadzące swoją działalność w skali ponadregionalnej – w obrębie kilku województw, na terenie całego kraju lub nawet na arenie międzynarodowej. 

Instytucje otoczenia biznesu – podsumowanie

System instytucji otoczenia biznesu jest bardzo rozwinięty, a w jego skład wchodzi ogromna ilość instytucji. Według najnowszych badań w Polsce aktualnie działa około 130 instytucji otoczenia biznesu, które pełnią kluczową rolę w przepływie wiedzy technologicznej oraz wspierania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Jest to bardzo pozytywna oznaka dla przedsiębiorców, a szczególnie tych, którzy tworzą sektor MŚP, ponieważ prowadząc działalność gospodarczą często trzeba mierzyć się z bardzo skomplikowanym systemem prawnym i dużym stopniem sformalizowania. Dlatego też korzystanie ze wsparcia udzielanego przez IOB jest bardzo kluczowe, na każdym etapie prowadzenia własnej działalności. 

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban specjalizują się w bieżącej i doraźnej obsłudze podmiotów biznesowych. Jeżeli zainteresował Cię temat lub masz jakieś pytania skontaktuj się z nami zadzwoń  –  884 888 536 lub napisz: sekretariat@kancelariaurban.com i umów się na konsultacje.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. rejestracja znaku towarowego – kliknij TUTAJ
 2. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 3. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 4. Przekształcenie – czyli ogólne informacje o zmianie w działalności gospodarczej – adwokat Rzeszów – kliknij TUTAJ
 5. nowa ustawa deweloperska – kliknij TUTAJ
 6. rada nadzorcza w spółce z o.o. – kliknij TUTAJ
 7. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 8. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 9. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 10. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ

autor: Martyna Gimlewicz Kancelaria Adwokacka Urban Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...