Czy słyszałeś kiedyś o umowie rachunku bankowego? Zastanawiasz się czym jest umowa rachunku bankowego? Masz podpisać umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego? Bank nie wywiązuje się z umowy rachunku bankowego? Mamy nadzieje, że poniższy artykuł dostarczy Ci odpowiedzi na te oraz wiele innych pytać.

Podstawowe informacje

Umowa rachunku bankowego ma charakter umowy konsensualnej, odpłatnej, a także zobowiązującej. Stanowi ona dwustronną czynność prawną, ponieważ na jej podstawie ciąży zobowiązanie dla obu jej stron. Umowa rachunku bankowego może zostać nawiązana jedynie pomiędzy żyjącymi (inter vivos). Może zostać zawarta na czas określony odpowiednim terminem lub bezterminowo.

Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną z zakresu prawa cywilnego, dzięki której bank ma możliwość przechowywania środków pieniężnych klienta przez czas oznaczony w umowie. Jeżeli umowa rachunku bankowego tak stanowi, to bank może również dokonywać rozliczeń pieniężnych na zlecenia klienta. Oczywiście umowa rachunku bankowego nie ogranicza się jedynie do tych czynności, ponieważ może zawierać również inne postanowienia.

Podstawa prawna umowy rachunku bankowego

Podstawę prawną umowy rachunku bankowego można znaleźć w art. 725 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych”. Należy podkreślić, że przepis ten nie jest definicją legalną umowy rachunku bankowego, ale zawiera essentialia negotii tej umowy.

Kwestie związane z umową rachunku bankowego reguluje również ustawa Prawo bankowe poprzez art. 49-62, które precyzują pojęcie umowy rachunku bankowego i nadają jej ostateczny kształt. Warto jednak podkreślić, że wspomniane przepisy określają jedynie minimum kwestii, które powinna regulować umowa rachunku bankowego. Szczegółowe kwestię można znaleźć w regulaminach bankowych.

Obowiązki banku

Na podstawie umowy rachunku bankowego na bank zostają nałożone następujące obowiązki:

 1. Zwrot posiadaczowi rachunku środków na nim zgormadzonych (art. 726 k.c.);
 2. Informowanie posiadacza o każdej zmianie stanu rachunku bankowe w sposób określony w umowie oraz przysyłanie mu co najmniej raz w miesiącu bezpłatnego wyciągu z rachunku zawierającego informację o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda; obowiązek nie ma zastosowania w przypadku, gdy posiadacz rachunku wyraził pisemną zgodę na inny sposób informowania (art. 728 k.c.);
 3. Płacenie odsetek od zgormadzonych środków na rachunku jego posiadaczowi, jeżeli zastrzeżone to zostało w zawartej umowie rachunku bankowego;
 4. Zachowanie tajemnicy przez bank oraz osoby w nim zatrudnione obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych (104 ust. 1 ustawy Prawo bankowe);
 5. Dołożenie należytej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych (art. 50 ust. 2 ustawy Prawo bankowe).
Umowa rachunku bankowego, forma zawarcia i elementy umowy rachunku bankowego, zadania banku, adwokat Rzeszów, dobry adwokat Rzeszów
Photo by Oliur Photography on Unsplash

Forma zawarcia i elementy umowy rachunku bankowego

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają dla umowy rachunku bankowego żadnej szczególnej formy. Jednak art. 52 ust. 1 ustawy Prawo bankowego zastrzega, że umowa rachunku bankowego wymaga formy pisemnej.

Elementy, które powinna zawierać umowa rachunku bankowego zostały sprecyzowane w art. 52 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym powinna ona zawierać w szczególności:

 • strony umowy;
 • rodzaj otwieranego rachunku;
 • walutę rachunku;
 • czas trwania umowy;
 • o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku – wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek;
 • wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank;
 • formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji;
 • przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy;
 • przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego;
 • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.

Zgodnie z art. 2a „Umowa rachunku rodzinnego, oprócz elementów określonych w ust. 2, określa również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego.”

Co zrobić w sytuacji, gdy bank nie wywiązuje się z umowy rachunku bankowego?

Bank nie chce zwrócić pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym? Nie zostałeś poinformowany o zmianie stanu rachunku bankowego? Stałeś się ofiarą oszustwa, na podstawie którego bank dokonał przelewu środków zgromadzonych na rachunku bankowym do innej osoby? Bank złamał obowiązek zachowania tajemnicy bankowej?

Każdy klient banku ma prawo złożyć reklamację do banku. Reklamacja może dotyczyć równego rodzaju nieprawidłowości związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Jeżeli bank nie rozpozna pozytywnie reklamacji możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

 1. złożenie skargi do Rzecznika Klienta powołanego przez dany bank;
 2. złożenie skargi do Rzecznika Finansowego;
 3. wystąpienie do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego;
 4. dokonanie zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 5. złożenie wniosku do Komisji Etyki Bankowe;
 6. wystąpienie z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Skorzystać ze wskazanych powyżej rozwiązań możesz osobiście lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban zapewnia swoim klientom najwyższy poziom prowadzenia spraw. Zapewnia pełny profesjonalizm i niezwykle rzetelne podejście do podejmowanych tematów. Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban charakteryzują się szeroką wiedzą, dużym doświadczeniem i tym, co często jest najważniejsze w pracy adwokackiej – skutecznością. 

Kancelarię Adwokacką Urban tworzą Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban, którzy posiadają duże doświadczenie i wiedzę z zakresu m.in. prawa bankowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą ze strony Zespołu Kancelarii Urban w Rzeszowie, skontaktuj się z nami zadzwoń –  884 888 536 lub napisz: sekretariat@kancelariaurban.com i umów się na konsultacje. 

Nie jesteś z Rzeszowa? Nic straconego! Adwokat Ewelina Urban oraz Adwokat Jakub Urban świadczą usługi również online. Możesz skorzystać z naszej pomocy prawnej również przez Internet lub przez telefon.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć? – kliknij TUTAJ
 2. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
 3. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ
 4. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 5. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 6. przekształcenie – czyli ogólne informacje o zmianie w działalności gospodarczej – adwokat Rzeszów – kliknij TUTAJ
 7. nowa ustawa deweloperska – kliknij TUTAJ
 8. rada nadzorcza w spółce z o.o. – kliknij TUTAJ
 9. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 10. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 11. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ

autor: Małgorzata Cwynar z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności