Charakterystyka spółki jawnej 

Spółka jawna jest to jednoosobowa spółka handlowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, którą oczywiście jest nic innego jak nazwa spółki. Spółka jawna posiada jedynie zdolność prawną, może więc we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto może zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości oraz być stroną umowy pożyczki. Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak choćby spółki osobowe prawa handlowego. Spółka jawna może powstać zarówno w sposób pierwotny, jako zupełnie nowy podmiot w obrocie gospodarczym i porządku prawnym, jak tez w sposób następczy, czyli poprzez przekształcenie spółki cywilnej. 

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla wspólników działających w obrębie jednej branży, którzy prowadzą działalność o niewielkim stopniu ryzyka oraz na średnią lub małą skalę. Do jej zalet można zaliczyć przede wszystkim możliwość pokrywania zobowiązań majątkiem spółki, niższe koszty funkcjonowania czy wreszcie możliwość prowadzenia prostej księgowości o ile przychody osiągnięte przez spółkę nie przekraczają 2 mln euro. 

Na czym polega przekształcenie w uproszczonym trybie?

Zgodnie z aktualnymi regulacjami Kodeksu spółek handlowych możliwym jest przeprowadzenie przekształcenia w uproszczonym trybie, który będzie miał zastosowanie do spółek jawnych o niewielkim składzie osobowym, w której wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. W takiej sytuacji uzasadnionym jest przekonanie, że wszyscy wspólnicy mają pełnie wiedzy o całokształcie procesów zachodzących w ramach spółki. W związku z tym nie ma potrzeby przeprowadzania pełnego postępowania przekształceniowego, stąd też ustawodawca wprowadził procedurę przyspieszenia przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową. 

Uproszczone przekształcenie spółki jawnej – co daje?

W uproszczonym trybie przekształcenia spółki jawnej nie trzeba: 

 • sporządzać planu przekształcenia; 
 • zawiadamiać wspólników o zamiarze podjęcia uchwały. 

W pozostałym zakresie postepowanie przekształceniowe będzie odbywać się z zachowaniem generalnych zasad, szczegółowo omówionych w tym wpisie. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że przygotowanie wszystkich załączników (tj. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy lub statutu spółki przekształconej, sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia) jest niezbędne. Wymagane jest również podjęcie przez wspólników stosownej uchwały o przekształceniu, złożenie wniosku do sądu i ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

biały znak na niebieskiej ścianie murowanej kierunek zmian w spółkach jawnych przekształcenie czas
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Zalety uproszczonego przekształcenia 

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na korzyści płynące z dokonania przekształcenia, prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej, w omówionym trybie. Uproszczone przekształcenie spółki jawnej oznacza, że przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki jawnej mogą dokonać przekształcenia w tym trybie na każdym etapie prowadzonej działalności, jeżeli uznają to za działanie celowe. Ponadto jeżeli został spełniony warunek wspólnego prowadzenia spraw spółki, cały proces przekształcenia jest znacznie sprawniejszy, a co za tym idzie spółka przekształcona szybciej będzie mogła występować w obrocie prawnym i gospodarczym pod docelową formą. Dzięki pominięciu wspomnianych powyżej etapów, przekształcenie wiążę się ze znacznie mniejszymi kosztami, a mianowicie nie będzie już koniecznym poniesienie kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta. 

Jeżeli zainteresował Cię temat lub masz jakieś pytania skontaktuj się z nami zadzwoń  –  884 888 536  i umów się na konsultacje.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban specjalizują się w bieżącej i doraźnej obsłudze podmiotów biznesowych.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. rejestracja znaku towarowego – kliknij TUTAJ
 2. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 3. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 4. Przekształcenie – czyli ogólne informacje o zmianie w działalności gospodarczej – adwokat Rzeszów – kliknij TUTAJ
 5. nowa ustawa deweloperska – kliknij TUTAJ
 6. rada nadzorcza w spółce z o.o. – kliknij TUTAJ
 7. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 8. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 9. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 10. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ

autor: Martyna Gimlewicz

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...