W życiu każdej firmy, istnieje ryzyko wystąpienia sporów korporacyjnych. Spory te mogą występować pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami), zarówno obecnymi, jak i byłymi, a także między jej organami zarządzającymi. Przyczyny tych sporów mogą być różnorodne, włączając w to rozbieżności w koncepcjach dotyczących przyszłego rozwoju firmy, kwestie zarządzania, zwłaszcza finansami, osobiste uprzedzenia między wspólnikami, a także opór przed wprowadzeniem osób trzecich do firmy, takich jak spadkobiercy. Spory między wspólnikami spółek mogą również wynikać z częstotliwości i wysokości dywidendy dla wspólników lub członków organów zarządzających firmy.

Warto zdawać sobie sprawę, że wszelkie konflikty, bez względu na ich źródło, stanowią poważne zagrożenie dla firmy. Negatywnie wpływają one na jej reputacje, komplikują procesy zarządzania i czasem nawet prowadzą do zablokowania ważnych transakcji, narażając firmę na koszty związane z postępowaniami sądowymi. Wewnętrzne spory między wspólnikami spółek w firmie mogą również dostarczać argumentów konkurencji. Dlatego nie ma żadnych wątpliwości, że eliminowanie sporów w firmie powinno być priorytetem, a najlepszym rozwiązaniem jest ich zapobieganie.

Odpowiednia umowa

Fundamenty sukcesu biznesowego opierają się na solidnie przygotowanej umowie spółki, która pełni kluczową rolę w zapewnieniu stabilności działalności. Szczegóły w tym przypadku mają ogromne znaczenie, a precyzyjne uregulowanie wszystkich aspektów związanych z funkcjonowaniem spółki może skutkować jej przyszłam triumfem.

Przede wszystkim, umowa spółki powinna być klarowna i przejrzysta. Definicje i terminy w niej zawarte muszą być jednoznaczne, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Gdy wszyscy wspólnicy, czy akcjonariusze jasno rozumieją, co oznaczają poszczególne pojęcia, można uniknąć wielu problemów.

Po drugie, umowa spółki powinna wyraźnie określać cel działalności firmy oraz precyzyjnie określać obowiązki wspólników i organów. To pozwoli na uczciwą ocenę działań zarządców i minimalizację ryzyka sporów związanych z kompetencjami. Jasne określenie zakresu obowiązków eliminuje sytuacje, w których dwie instytucje uważają się za właściwe do podejmowania decyzji danej kwestii, lub żaden z nich nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności.

Po trzecie, warto rozważyć eliminację potencjalnych źródeł konfliktów poprzez wykluczenie uprawnień, które mogą budzić wątpliwości wśród wspólników lub akcjonariuszy. Na przykład, prawo wspólnika do żądania stałych odsetek od swojego kapitału, niezależnie od kondycji finansowej spółki, w łatwy sposób może prowadzić to do nieporozumień. Warto więc rozważyć wyeliminowanie takich uprawnień.

Po czwarte, procedury podejmowania decyzji w spółce powinny być tak uregulowane, aby brak współpracy jednego lub kilku wspólników, lub akcjonariuszy nie paraliżował działalności firmy. Na przykład, ustalając minimalne kworum na zgromadzeniu wspólników, warto unikać zbyt rygorystycznych wymagań, które mogłyby utrudnić proces podejmowania kluczowych decyzji. Unikanie takich decyzji jest kluczowe, zwłaszcza jeśli to zgromadzenie jest odpowiedzialne za wybór zarządu spółki. Brak możliwości wyboru nowego zarządu może znacząco utrudniać działanie firmy.

spory między wspólnikami spółek, adwokat Rzeszów, obsługa przedsiębiorców
Photo by Austin Distel photography on Unsplash

Próba pozasądowego rozwiązania sporu

W przypadku, gdy konflikt, jednak się pojawi, warto spróbować rozwiązać konflikt w sposób polubowny. Na przykład za pomocą mediacji lub negocjacji. Wspólnicy mogą zawrzeć porozumienie o odpowiedniej treści, które pozbawi ich konfliktowej sytuacji. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla wspólników, ponieważ postepowanie sądowe wiąże się z dodatkowymi kosztami, a jego jawność naraża spółkę na utratę zaufania i dobrego imienia danego przedsiębiorstwa.

Jeżeli pozasądowe metody rozwiązania konfliktu nie przyniosą zadowalającego efektu, dla rozwiązania konfliktu pozostaje droga sądowa. Nie oznacza to, że strony nie mogą zawrzeć już kompromisu. Jest on możliwy, w każdym czasie nawet w czasie trwania postepowania sądowego.

Praktyczne znaczenie

Rozwiązywanie sporów między wspólnikami spółek ma ogromne znaczenie dla stabilności i sukcesu przedsiębiorstwa. Nierozwiązane konflikty mogą prowadzić do strat finansowych, a także do utraty reputacji. Dlatego warto inwestować czas i środki w rozwiązywanie sporów w sposób odpowiedni, stosując się do przepisów prawa.

Podsumowanie

Zapobieganie konfliktom między wspólnikami spółek to kluczowy element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zrozumienie przepisów prawnych oraz stosowanie odpowiednich strategii może pomóc uniknąć negatywnych skutków sporów i utrzymać spółkę na właściwym kursie.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

  1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
  2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
  3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
  4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
  5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
  6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
  7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
  8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
  9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
  10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ

Autor: praktykant Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności