Umowa handlowa to kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstw. Przygotowanie profesjonalnych umów jest istotne zarówno dla zabezpieczenia interesów strony umowy, jak i zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Oto bardziej szczegółowe informacje na ten temat umowy handlowej wraz z odpowiednimi przepisami prawa:

Cel i zakres umowy

Warto podkreślić, że określenie celu i zakresu umowy jest absolutnie kluczowym aspektem. Cel musi być jasno sformułowany, aby obie strony miały pełne zrozumienie tego, co jest przedmiotem umowy. Zakres umowy określa, jakie dokładnie świadczenia każda ze stron jest zobowiązana do dostarczenia. Brak precyzyjnych ustaleń może prowadzić do nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Szczegółowość umowy

Jasność i precyzja w sformułowaniach są kluczowe. Warto unikać niejasnych terminów lub ogólnikowych sformułowań, które mogą prowadzić do sporów. Umowa musi być tak sprecyzowana, aby strony mogły jednoznacznie określić swoje obowiązki i prawa.

Zgodność z prawem

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa jest niezbędna. To oznacza, że umowa handlowa nie może naruszać prawa krajowego ani międzynarodowego. W przypadku umów handlowych, szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy prawa handlowego, takie jak te dotyczące umów spółek handlowych, umów sprzedaży, czy też przepisy dotyczące konkurencji i ochrony konsumenta.

Klauzule o ochronie poufności

Klauzule o ochronie poufności są niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku umów, które zawierają poufne informacje lub dane osobowe. Takie klauzule określają, że strony zobowiązują się zachować poufność w odniesieniu do informacji objętych umową. W Polsce, klauzule te mogą być również regulowane przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jeśli umowa dotyczy przetwarzania danych osobowych.

umowa handlowa, cel i zakres umowy handlowe, adwokat Rzeszów, obsługa przedsiębiorców
Photo by Christin Hume Photography on Unsplash

Przepisy prawne dotyczące umów handlowych

Kodeks cywilny: Jest to podstawowy akt prawny regulujący ogólne zasady umów w Polsce, w tym zawierania i wykonywania umów. Warto znać jego przepisy, zwłaszcza te dotyczące rodzajów umów (np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło itp.).

Prawo handlowe: Prawo handlowe w Polsce zawiera szczegółowe regulacje dotyczące umów handlowych, spółek handlowych i innych zagadnień związanych z działalnością gospodarczą.

Konwencja CISG: Jeśli prowadzisz międzynarodową działalność gospodarczą, konwencja ta może mieć zastosowanie do umów międzynarodowej sprzedaży towarów.

Rozporządzenie RODO: W przypadku umów, które obejmują przetwarzanie danych osobowych, należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), szczególnie w kontekście ochrony danych osobowych stron umowy.

Egzekwowanie umowy

W trakcie wykonywania umowy, ważne jest regularne monitorowanie postępu i jakości realizacji zobowiązań przez strony. W razie naruszeń lub problemów, umowa handlowa powinna zawierać postanowienia dotyczące sposobu rozwiązywania sporów, takie jak arbitraż czy mediacja. Ostatecznie, w razie konieczności, można skonsultować się z adwokatem lub mediatorami, którzy pomogą w rozwiązaniu sporu zgodnie z obowiązującym prawem.

Sankcje za naruszenie umowy

Klauzule o sankcjach za naruszenie umowy, takie jak kary umowne, określają konsekwencje, które wynikają z niezrealizowania zobowiązań umownych. Mogą one stanowić dodatkową ochronę dla strony, która ponosi straty w wyniku naruszenia umowy przez drugą stronę. Sankcje te powinny być jednak zgodne z przepisami prawa, aby były skuteczne.

Sporządzanie umów handlowych to proces, który wymaga staranności, wiedzy prawniczej i uwzględnienia indywidualnych potrzeb strony umowy. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie handlowym, aby zagwarantować, że umowa handlowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i skutecznie zabezpieczy interesy przedsiębiorstwa.

Kancelaria Adwokacja Urban specjalizuje się m.in. w analizowaniu i sporządzaniu umów, w tym umów handlowych, a także w kompleksowej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

  1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
  2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
  3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
  4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
  5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
  6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
  7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
  8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
  9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
  10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ

Autor: praktykant Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności