Kiedy piszemy wezwanie do zapłaty? 

Powodów do tworzenia wezwań do zapłaty może być wiele. Tak naprawdę, katalog spraw jest tutaj dosyć szeroki, a polskie prawo nigdzie nie ogranicza sytuacji, w których nie można wystosowywać owych wezwań do zapłaty. Tak samo, nie zostały stworzone prawne ramy graniczne, co do tego, kiedy trzeba, a kiedy można sporządzać wezwania do zapłaty. 

Polskie prawo nie ogranicza również w żadnym stopniu ilości sporządzanych wezwań przed wystąpieniem na drogę sądową. Główną zasadą, jaką powinniśmy się kierować jest tutaj zdrowy rozsądek. Preferuję się, aby po pierwszym nieskutecznym, często zignorowanym wezwaniu, wystosować drugie – ostateczne wezwanie do zapłaty – przed wejściem na drogę sądową. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysyłać trzecie, czy też nawet czwarte wezwanie.    

Próżno szukać również prawnych uwarunkowań, co do terminów sporządzania i wysyłania wezwań do zapłaty. Nigdzie jednoznacznie nie zostało wskazane, kiedy wierzyciel powinien sporządzić wezwanie, po jakim terminie, w jakich okolicznościach i w jaki sposób. W praktyce nie tworzy się wezwań do zapłaty z błahych powodów, czy też w sytuacjach, gdzie powstały problem i zaległości można rozwiązań w inny, mniej angażujący sposób, np. z powodu krótkich, kilkudniowych zaległości w płatnościach. 

Jednak tak, jak zostało wyżej wspomniane, nikt nie ogranicza naszych możliwości do rychłej walki o przysługujące nam dobra i sporządzania wezwań w krótkim terminie od np. wystąpienia opóźniania w płatnościach. Zarówno należy podkreślić, że nie należy zbyt długo zwlekać ze wysłaniem wezwania, gdyż biegnące kolejne tygodnie i miesiące od pierwotnie określonego terminu płatności, mogą nas oddalić od końcowego pozytywnego dla nas rezultatu rozwiązania danej sprawy. 

Czym jest wezwanie do zapłaty? 

Mówiąc prostym językiem: wezwanie do zapłaty jest prostym, tanim i często szybkim sposobem do odzyskania należnych pieniędzy. Mówiąc bardziej szczegółowo: wezwania do zapłaty zawierają się w metodach miękkiej windykacji, czyli kompromisowym i ugodowym rozwiązaniem należności i długów. 

Z miękkiej windykacji najczęściej korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, w momencie, kiedy kontrahent zwleka z uregulowań swojego długu. Jednakże z możliwości sporządzania wezwań do zapłaty może skorzystać każdy, kto ma problem z terminowym zwrotem przysługujących mu należności. 

Wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać?

Pierwszym i podstawowym elementem pisma wezwania do zapłaty jest data i miejsce sporządzenia. Ten element zgodnie z przyjętym wzorcem umieszcza się w górnym prawym rogu pisma. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się napisać miesiąc słownie, to należy go odpowiednio odmienić, np. 11 lutego (nie 11 luty), 5 maja (nie 5 maj). 

pieniądze liczone przez człowieka ile kosztuje skuteczne wezwanie do zapłaty dolary
Photo by Igal Ness on Unsplash

Następnie należy umieścić dokładne dane dłużnika, do którego kieruje wezwanie. Jeśli jest to podmiot o osobowości prawnej, należy podać jego numer KRS, NIP oraz REGON. Ważny jest również oczywiście poprawny adres. Wszystkie potrzebne dane w tym zakresie możemy znaleźć na wyszukiwarce KRS lub CEIDG. 

Kolejno należy umieścić dane osoby wzywającej, czyli wierzyciela. Jeśli podmiotem wzywającym jest np. osoba fizyczna należy tutaj imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL czy też datę urodzenia. Jeśli osoba wzywająca jest reprezentowana przez adwokata, należy to również tutaj odpowiednio umieścić.

Pod danymi wierzyciela, należy zamieścić petitum sprawy, gdzie osoba wzywająca zwięźle podaje treść swego żądania, opisuje czego domaga się w piśmie i podaje stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty. 

Ważnym punktem, który obowiązkowo musi znaleźć się we wezwaniu do zapłaty jest kwota długu (opcjonalnie może zostać powiększona o naliczone odsetki), numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty oraz termin spłatywyznaczony przez wierzyciela. Termin spłaty, to najczęściej 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania, jednakże termin ten wyznacza wierzyciel i jest on, co do zasady dowolny. 

Jednym z ostatnich, ale często najbardziej rozbudowanym elementem wezwania do zapłaty jest uzasadnienie. To tutaj wierzyciel dokładnie przedstawia stan faktyczny i podstawę prawną z okolicznościami powodującymi powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta. Na końcu uzasadnienie można zawrzeć formułę mówiącą o dalszych planach wierzyciela w przypadku nieotrzymania zapłaty, np. wejścia na drogę sądową, co może narazić dłużnika na dodatkowe, wysokie koszty związane z jej prowadzeniem. 

Ostatnim elementem jest oczywiście podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Podsumowując, wezwaniu do zapłaty powinno się znaleźć:

 • data i miejsce sporządzenia wezwania 
 • dane dłużnika 
 • dane wierzyciela 
 • petitum (stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty)
 • dochodzona kwota 
 • numer rachunku bankowego 
 • termin spłaty 
 • uzasadnienie 
 • podpis 

Trzeba tutaj jeszcze raz pokreślić, że nie ma jednego obowiązującego wzoru wezwania do zapłaty. Przedstawiony wyżej schemat jest tylko propozycją, jednakże każdy ma wolną rękę, co do wyboru formy sporządzania wezwania. Dodatkowo warto pamiętać, aby wezwanie było napisane językiem stanowczym, oficjalnym i spójnym – niepozostawiającym wątpliwości co do przedmiotu i zakresu wezwania.  

Kancelaria Urban w Rzeszowie udziela wszelkich porad w zakresie stworzenia i wysyłania wezwań do zapłaty oraz podejmuje się spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą zadzwoń 884 888 536 i  umów się na spotkanie z Zespołem Kancelarii Adwokackiej Urban.  

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa Adwokat Jakub Urban i Adwokat Ewelina Urban specjalizują się w bieżącej i doraźnej obsłudze podmiotów biznesowych.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. uproszczone przekształcenie spółki jawnej – kliknij TUTAJ
 2. rejestracja znaku towarowego – kliknij TUTAJ
 3. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 4. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 5. Przekształcenie – czyli ogólne informacje o zmianie w działalności gospodarczej – adwokat Rzeszów – kliknij TUTAJ
 6. nowa ustawa deweloperska – kliknij TUTAJ
 7. rada nadzorcza w spółce z o.o. – kliknij TUTAJ
 8. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 9. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 10. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 11. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ

autor: Szymon Szurlej Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności